Z najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że sprzedaż kolektorów słonecznych w Polsce w 2011 r. wzrosła o ponad 70% i wynosiła ok. 248 tys. m2, co daje łącznie 904 tys. m2 zainstalowanych i użytkowanych kolektorów słonecznych i stanowi równoważnik 633 MW mocy cieplnej.

 

 

Pod względem mocy zainstalowanej kolektory słoneczne stanowią drugą, po energetyce wiatrowej technologię OZE w Polsce. Zeszłoroczne obroty na rynku wynosiły ponad 500 mln zł. Jest to rekordowy wynik, tym bardziej, że jeśli go porównać ze sprzedażą kolektorów słonecznych w innych, wiodących krajach UE. Na rynku europejskim Polska zajmuje 6-7 miejsce i pierwsze pod względem tempa wzrostu. Obecnie w Polsce jest około 70 firm – produkujących i dystrybuujących  kolektory słoneczne, ponad połowa to dystrybutorzy zagranicznych marek, dla których polski rynek jest bardzo atrakcyjny.

 

Oprócz producentów kolektorów słonecznych, coraz ważniejsze ogniwo w łańcuchu wartości stanowią instalatorzy systemów solarnych. W Polsce funkcjonuje ponad 2 tys. małych kilkuosobowych firm. Obecny projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie regulował działanie instalatorów OZE, każdy z instalatorów będzie podlegał obowiązkowemu szkoleniu i certyfikacji, dopuszczającej do wykonywania zawodu.  

 

wykres1
 
Wg prognoz Ministerstwa Gospodarki rozwój tego sektora zapowiada się jeszcze bardziej optymistycznie, w Krajowym Planie Działań (KPD)  zatwierdzono rozwój sektora na poziomie 14 mln m2, co daje moc zainstalowaną ponad 10 GWth.

Biorąc pod uwagę założenia KPD w sektorze instalacji słonecznych pracę może znaleźć ok. 10,5 tys. instalatorów kolektorów słonecznych.

 

wykres2 

Kolektory słoneczne zawdzięczają obecny sukces w Polsce m.in. programom dotacji, np. program dotacji na zakup instalacji słonecznych prowadzony przez NFOŚiGW. W ramach programu który wystartował w II powie 2010 r. sprzedano w Polsce dotychczas 81 tys. m2, co stanowi 33% całej sprzedaży.  Bardzo popularne są również dotacje z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednakże największe zainteresowanie wzbudziły Regionalne Programy Operacyjne, w ramach których przeznaczono łącznie 231 mln zł na energetykę słoneczną (20% całego budżetu na energetykę odnawialną). Łącznie na koniec listopada 2011 r. zatwierdzono do dofinansowania w ramach RPO wnioski na budowę instalacji słonecznych o wartości 328 mln zł, tj. o 30% więcej niż alokowano środków.

 

Więcej informacji nt. rynku kolektorów słonecznych, w tym szczegółowe wyniki badan sprzedaży instalacji słonecznych oraz informacje nt. wsparcia dla sektora energetyki słonecznej w ustawie OZE, będzie zaprezentowanych podczas konferencji organizowanej co roku przez Instytut Energetyki Odnawialnej – V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, 18 kwietnia w Krakowie. www.solarforum.ieo.pl

 

Źródło: IEO