W budownictwie mieszkaniowym, będącym podstawowym odbiorcom urządzeń grzewczych w branży instalacyjnej, w  I kwartale 2016 odnotowano pozytywne wyniki, jednak już nie tak spektakularne jak w poprzednich kwartałach.

Przedstawione przez GUS dane wskazują, że w porównaniu do I kwartału 2015 roku nastąpiły dalsze wzrosty. Wyższa niż w I kwartale 2015 roku była zarówno liczba mieszkań oddanych do użytkowania, jak i liczba inwestycji, na których budowę wydano pozwolenia oraz ilość rozpoczętych budów dla inwestycji mieszkaniowych.

Według wstępnych danych, w I kwartale 2016 r. oddano do użytkowania o 17,7% więcej w porównaniu pierwszego kwartału 2015, kiedy odnotowano spadek o 10,8%. W okresie styczeń – marzec 2016 r. wydano pozwoleń lub dokonano zgłoszeń z projektem budowlanym o 9,7% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Wtedy, dla porównania odnotowano wzrost o 13,3%. Wzrosła również o 7,9% liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W 2015 roku w tym okresie odnotowano w tej kategorii spadek o 1,3%.

Tradycyjnie, największy udział z wynikiem 50,2% w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie I kwartału 2016 r. oddali do użytkowania o 4,8% mniej niż w I kwartale 2015 roku. W tej grupie inwestorów w porównaniu z I kwartałem 2015 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym o 9,1% w porównaniu do wzrostu w I kwartale 2015 roku o 15,3%. Wzrosła również o 12,2% liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. W I kwartale 2015 roku odnotowano spadek o 6,2%.

Od wielu kwartałów można zaobserwować pewna stałą tendencję spadkową w ilości oddawanych mieszkań przez inwestorów indywidualnych, są to spadki niewielkie, ale tendencja jest ważna dla dostawców indywidualnych urządzeń grzewczych, ponieważ ta grupa inwestorów jest głównym odbiorca ego typu urządzeń.

Deweloperzy, którzy realizują inwestycje budownictwa wielorodzinnego głównie w miastach, korzystają często z przyłączeń ciepła sieciowego. Udział deweloperów w I kwartale 2016 r. w liczbie mieszkań oddanych do użytkowania wyniósł 46,1% ogólnej liczby wszystkich mieszkań oddanych do użytkowania. W tej grupie inwestorów wzrost wyniósł 53,7% w porównaniu do I kwartału 2015 r., kiedy odnotowano spadek o 15,3%. Deweloperzy uzyskali także o 5,9% więcej pozwoleń na budowę niż I kwartale 2015 roku, kiedy odnotowany wzrost wyniósł 13,3%. Odnotowano również o 0,5% wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Dla porównania, w I kwartale 2015 roku ten wzrost wyniósł 7,8%. Także spółdzielnie mieszkaniowe w pierwszym kwartale 2016 r. oddały ponad trzykrotnie więcej mieszkań niż rok wcześniej.

Dwukrotnie wzrosła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, oraz prawie 2,5 raza więcej liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Niemniej jednak w liczbach bezwzględnych te inwestycje stanowią ułamek ogólnej liczby mieszkań realizowanych przez deweloperów i inwestorów indywidualnych. Jeżeli chodzi o pozostała grupę inwestorów, tj. budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe, to w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku sytuacja jest stabilna w każdej rupie etapu inwestycyjnego, tj. ilości oddawanych do użytku mieszkań, uzyskiwanych pozwoleń na budowę i rozpoczynanych budów. Ilości w poszczególnych grupach są zbliżone do wyników z analogicznego okresu poprzedniego roku.

Uwzględniając statystykę regionalną, w I kwartale 2016 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w dwunastu województwach, w tym największy: w województwie dolnośląskim – o 68,7%, lubelskim – o 38,1% oraz mazowieckim – o 32,2%. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w czterech województwach: w podkarpackim – o 10,3%, zachodniopomorskim – o 6,7%, pomorskim – o 1,9% i łódzkim – o 1,7%. W I kwartale 2016 roku wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy: w opolskim – o 153,6%, podkarpackim – o 73,2% i lubuskim – o 67,4%. Spadek liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym odnotowano w siedmiu województwach, w tym największy: w województwie podlaskim – o 25,2%, warmińsko-mazurskim – o 20,2% i zachodniopomorskim – o 13,1%. Najwięcej mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano w województwie mazowieckim – 7894 mieszkania, tj. o 9,7% mniej niż przed rokiem. Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-marzec 2016 r. odnotowano w jedenastu województwach, w tym największy: w lubelskim – o 42,6%, mazowieckim – o 38,1% i opolskim – o 38,0%. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano w pięciu województwach, w tym największy: w dolnośląskim – o 23,7%, pomorskim – o 19,7% i śląskim – o 12,6%. ( Źródło: GUS, eGospodarka)

Źródło: SPIUG