Na początku marca br. Ministerstwo Środowiska podało, że do końca lutego w całym kraju do wojewódzkie fundusze ochrony środowiska podpisały z beneficjentami ponad 1 tys. umów na 35 tys. wniosków złożonych od uruchomienia programu we wrześniu ub. roku.

Obecnie obsługę wnioskodawców programu zapewniają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Polski Alarm Smogowy i organizacje samorządowe informowały również o wolnym tempie realizacji wniosków. Pojawiły się m.in. postulaty, aby pod tym kątem utworzyć ekspozytury WFOŚiGW w niektórych powiatach.

„Jestem orędownikiem tej koncepcji” – zadeklarował we wtorek, pytany o sprawę pełnomocnik rządowego programu Czyste Powietrze, wiceminister przedsiębiorczości i technologii Piotr Woźny.

„Powiat jest szczeblem pośrednim między województwem, a gminą. Myślę, że dobrze byłoby przetestować rozszerzenie sieci dystrybucji najpierw w powiatach, a potem możliwie najszybciej schodzić z tą siecią dystrybucji do gmin. To jak najbardziej wskazane działanie. Jestem zwolennikiem, żeby jak najbardziej rozszerzać sieć dystrybucji i myślę, że powiaty to dobre miejsce, żeby w nich zacząć, a potem schodzić w dół” – powiedział Woźny.

Pełnomocnik programu akcentuje również m.in., że skuteczna walka ze smogiem polega na równoległej realizacji wielu działań.

„2018 r. to moment, od którego realizowane są trzy filary walki ze smogiem: normy jakościowe dla paliw stałych, normy emisyjne dla kotłów (…) i programy finansowe wspierające walkę ze smogiem. W tym obszarze trzeba wspomnieć o Programie Czyste Powietrze, który jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami i uldze podatkowej, obowiązującej od 1 stycznia br., dotyczącej inwestycji w termomodernizacje i domowe odnawialne źródła energii” .

Przypomina także, że ulga umożliwia każdemu płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych odliczenie do 53 tys. zł sobie od podstawy opodatkowania, w razie zakupu niskoemisyjnych źródeł ciepła czy wykonania termomodernizacji. „Myślę, że w tym pierwszym roku ulga podatkowa będzie łatwiejszym, prostszym mechanizmem środków publicznych do ludzi” -stwierdza pełnomocnik.

Źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl

INFOGRAFIKA| Czyste Powietrze 2019

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.