Informatyczny System Wspomagania Decyzji do zarządzania energią w gminie
– to flagowy produkt nowej spółki, która powstała w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym. Dzięki projektowi „Kapitał dla energii” firma otrzymała wsparcie kapitałowe w wysokości 200 000 EUR.

Uchwalona w marcu Ustawa o efektywności energetycznej przewiduje wzorcową rolę sektora publicznego w podnoszeniu efektywności energetycznej. Po jej wprowadzeniu samorządy będą musiały m.in. rokrocznie zmniejszać zużycie energii o 1 procent – mówi Zofia Wawrzyczek, założycielka firmy LGBS Energia. Stąd pomysł stworzenia kompleksowego rozwiązania informatycznego wspierającego działania na rzecz poprawy efektywności i obniżenia kosztów energii. Narzędzie będzie uwzględniało nie tylko aktualne regulacje prawne, ale też kierunki rozwoju branży energetycznej. W ciągu dwóch lat spółka wykona pakiet zintegrowanych programów wspomagających prowadzenie audytów, rozliczanie dostaw mediów energetycznych i wody.

Istotnym elementem pakietu będzie System Wspomagania Decyzji, który umożliwi prowadzenie ilościowych i wartościowych analiz zużycia mediów, opracowanie i porównanie kilku wariantów planowanych przedsięwzięć oraz zestawienie szacowanych efektów z rzeczywiście uzyskanymi oszczędnościami. Produkt firmy LGBS Energia jest rozwiązaniem unikatowym w skali kraju. Jego  pomysłodawczyni – Zofia Wawrzyczek- wywodzi się z firmy informatycznej o ugruntowanej już pozycji na rynku.

Pomysł został objęty maksymalną kwotą dofinansowania projektu „Kapitał dla energii”, czyli 200 000 EUR. Jest to kolejna firma stworzona w ramach projektu. Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, jako koordynator projektu „Kapitał dla energii”, planuje stworzenie jeszcze 10 podobnych start-upów. Jak dotąd badania preinkubacyjne przeszło 21 pomysłów.
 
Program „Kapitał dla energii” (Kapitał dla innowacji w zakresie poszanowania energii) zakłada wsparcie merytoryczne i finansowe dla twórców innowacyjnych technologii, którzy chcą skomercjalizować swój pomysł. Pomoc obejmuje etap badań (innowacyjności, czystości patentowej), analiz i tworzenia biznes planu/ studium wykonalności oraz – tylko dla wybranych  pomysłów – wejście kapitałowe i powołanie spółki technologicznej. 
Projekt prowadzony jest w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji na stronie: www.kapitaldlaenergii.pl.

Kontakt:
Dawid Szarański
Kom. 607 643 556
d.szaranski@euro-centrum.com.pl„>d.szaranski@euro-centrum.com.pl