Dania znana jest z wysokiego standardu życia i troski o środowisko. Niektórzy twierdzą, że osiągnęła taki poziom zamożności, iż „stać ją” na ekologię. Dociekliwsi dostrzegają jednak, że w przypadku Skandynawów to właśnie troska o środowisko i podporządkowanie celów gospodarczych pod realizację celów społecznych stało się motorem rozwoju i pomogło rozwijać gospodarkę w sposób harmonijny i z poszanowaniem potrzeb ludzi oraz środowiska. Teraz Dania wykorzystuje wiedzę jako przewagę konkurencyjną i bodziec do dalszego rozwoju – czy można wykorzystać te pozytywne doświadczenia w naszym kraju? To jest właśnie celem rozpoczętej w maju kampanii SMART LIVING, realizowanej przez Ambasadę Królestwa Danii.

Potencjał dla Polski
Wzmocnienie relacji partnerskich pomiędzy miastami obu krajów oraz wymiana doświadczeń w zakresie zrównoważonych kierunków rozwoju – to cele, jakie duńska ambasada stawia przed zaplanowaną na 3 najbliższe lata (maj 2014 – maj 2017) kampanią SMART LIVING . Efektywność energetyczna, komfort życia, wykorzystanie zasobów naturalnych to tylko niektóre obszary, o których będzie mówić kampania. Dla Polski to olbrzymi potencjał wiedzy do wykorzystania zwłaszcza w sektorze budownictwa. – Polska wciąż posiada olbrzymie możliwości w zakresie oszczędności energii i poprawy jakości życia, wynikające wprost z możliwości podnoszenia standardu istniejących budynków oraz ekonomicznego budowania lepszych nowych . Wykorzystanie duńskiego doświadczenia, podejścia systemowego i wykorzystania instrumentów wsparcia finansowego dla indywidualnego inwestora to okazja nie do przecenienia. Kampania SMART LIVING jest bardzo dobrym przykładem jak można dzielić się doświadczeniem – mówi Maria Dreger z ROCKWOOL Polska, partnera kampanii.

Wielowymiarowe korzyści
W ramach kampanii przewidziane są liczne warsztaty miejskie oraz wykłady na uczelniach. Prelekcje poruszać będą cały szereg tematów – od efektywności energetycznej, zrównoważonej produkcji i racjonalnej gospodarki wodnej, aż po współczesne planowanie architektoniczne oraz zdrowy styl życia. Jak podkreślają organizatorzy – wszystko to w celu podwyższenia jakości życia Polaków. – Przejście z gospodarki energetycznej podażowej na zarządzaną popytem wymaga szerszego spojrzenia. Odpowiednio przygotowane zmiany, instrumenty wsparcia i systemowe podejście wykorzystujące lokalne uwarunkowania poprawią jakość życia w Polsce. Doświadczenia Danii mogą być dla nas cennym drogowskazem. Już zrobiliśmy pierwszy krok, a nasze rodzime regulacje budowlane idą w coraz lepszym kierunku, czego przykładem są rozpisane na najbliższe lata zmiany w Warunkach Technicznych. Bierzemy przykład od najlepszych. Może za jakiś czas to Warszawa zasłuży na tytuł Zielonej Stolicy Europy, którym dzisiaj cieszy się Kopenhaga. – podsumowuje Maria Dreger. Kampania SMART LIVING została zainicjowana w trakcie wizyty pary książęcej JKW Księcia Fryderyka i JKW Księżnej Marii, którzy to odwiedzili nasz kraj w maju.
 
Źródło: ROCKWOOL Polska