Właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych, które są oddane do użytku i ogrzewane, mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany źródła ciepła pracującego w systemie centralnego ogrzewania.

Założenia

Dofinansowanie obejmuje modernizację instalacji centralnego ogrzewania – wymianę kotła na paliwo stałe na urządzenie o wyższym standardzie ekologicznym i energetycznym. Dodatkowo, można starać się o wsparcie w zabudowie systemu podgrzewu c.w.u. pompą ciepła lub kolektorami słonecznymi. Jeśli budynek zaczęto użytkować przed 16.12.2002 r., można starać się w ramach programu o wsparcie termomodernizacji. Podstawą do przyznania dofinansowania jest decyzja o wymianie źródła ciepła.

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie obecnego źródła lub w przypadku likwidacji przed 15.05.2017 r. dokumentu zezłomowania, a także aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości (lub wydruk Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych). Jeśli we wniosku znajduje się prośba o dofinansowanie termomodernizacji, należy również sfotografować budynek tak, by oddać założenia tego przedsięwzięcia.

źródło: Shutterstock

Dofinansowanie nie obejmuje prac przygotowawczych tj. dokumentacja czy ekspertyzy, ale można wnioskować o wsparcie finansowe montażu i uruchomienia nowego oraz demontażu starego urządzenia.

Kwota dotacji na modernizację instalacji c.o. w ramach SMOG STOP wynosi maksymalnie 25% kosztów zadania, lecz nie więcej niż napisano w regulaminie na stronie 4. Dla modernizacji systemu c.w.u. i termomodernizacji maksimum to 15% oraz kwota nie wyższa niż w regulaminie.

Więcej informacji?

Wnioski przyjmowane są do 26 maja 2017 roku, w godzinach 7:30 – 15:30 w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach lub pocztą (decyduje data dotarcia przesyłki).

Dodatkowe informacje, regulamin i wzory wniosków znajdują się na stronie projektu – TUTAJ.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.