Według zebranych przez SPiUG opinii, I kwartał 2017 był zróżnicowany w zależności od miesiąca, oraz sprzedającego, tzn. producenta albo hurtowni instalacyjnej. Różnice polegały na ocenach przebiegu sprzedaży w ciągu poszczególnych miesiącach w ciągu kwartału. Było to związane z planowymi podwyżkami cen u producentów i tzw. zatowarowaniami po starych cenach przez dystrybutorów. W I kwartale 2017 można było zaobserwować zwiększony popyt na towary instalacyjno-grzewcze, głównie ze względu na podwyżki cen.

Największe podwyżki cen dotyczyły grzejników stalowych, płytowych oraz mosiądzu. Klienci coraz częściej szukają dobrej jakości za przystępną cenę, ale są gotowi dołożyć do lepszego urządzenia, które będzie tańsze w całej eksploatacji. Coraz częściej pytają również o ceny serwisu i części zamiennych.

Wzrasta sprzedaż kotłów z dofinansowaniem, ale tutaj jest jeden problem – taki kocioł należy sprzedać doliczając 23% VAT, a nie razem z montażem, doliczając 8% VAT. Gminy zazwyczaj stawiają tylko na dostawę, a klient końcowy musi sam znaleźć instalatora, a z tym bywa różnie.

Kotły gazowe wiszące

Sytuacja w tej grupie produktowej jest konsekwencją obowiązujących od półtora roku regulacji prawnych. Dał się zaznaczyć bardzo duży spadek sprzedaży kotłów konwencjonalnych z otwartą komorą spalania. Sprzedaż tych urządzeń się ustabilizowała i jest sporadyczna – dotyczy tylko wymian w uzasadnionych przypadkach. Z drugiej strony widać bardzo duży wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych. Natomiast ilościowo kotły kondensacyjne nadal nie są w stanie zrekompensować 1:1 ilości sprzedawanych w roku ubiegłym. W dalszym ciągu na rynku są zauważalne kotły semikondensacyjne i z tzw. przystawką. Ogólnie, dla gazowych kotłów wiszących kondensacyjnych, pierwszy kwartał był bardzo dobry. Można przyjąć, że przejmują rynek ze wzrostem na poziomie ok. 5-10% , nie mniej jednak zaobserwować można znaczny spadek cen na kotły w najtańszym segmencie tzw. kotłów inwestycyjnych.

kocioł gazowy

źródło: Shutterstock

Przepływowe podgrzewacze do wody

Tutaj widoczna jest kontynuacja trwającej już dłuższego czasu wyraźnej tendencji spadkowej, która co prawda wyhamowała, ale w I kwartale 2017 znowu skoczyła do poziomu ok. 10%. Panuje duża niepewność co do przyszłości tego rynku, w kontekście wprowadzania zapisów dyrektywy ErP w przyszłych latach. Producenci mają już przygotowane urządzenia kondensacyjne lub semikondensacyjne, żeby spełnić wymagania unijne, niemniej jednak cena tych urządzeń będzie z pewnością wyższa. Biorąc pod uwagę, że jest to rynek wymian, a klienci nie są osobami zamożnymi, może to wygenerować problem dla rynku i dla użytkowników, jeżeli nie będą przygotowane przez władze programy osłonowe.

Gazowe i olejowe kotły stojące

Sytuacja w grupie kotłów stojących gazowych i olejowych wygląda podobnie jak w wypadku kotłów wiszących. W kotłach gazowych, praktycznie poza pojedynczymi sprzedażami ze starych zapasów magazynowych, ustała sprzedaż kotłów konwencjonalnych. Daje się w dalszym ciągu także zauważyć poszukiwanie sprawdzonych urządzeń, głownie w celu modernizacji istniejących kotłowni.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w wypadku kotłów olejowych. Taniejąca ropa spowodowała większe zainteresowanie kotłami na olej opałowy, co przełożyło się na niewielkie wzrosty rok do roku w I kwartale 2017.

Grzejniki

Według zebranych ocen, w grupie produktowej grzejników stalowych I kwartał 2017 był bardzo zróżnicowany. Ogólnie sytuacja na rynku była stabilna, ze wskazaniem na niewielkie wzrosty. Należy tez odnotować opinie o wzrostach sprzedaży poprzez kanały dystrybucyjne do poziomu ok. 20% w wypadku grzejników stalowych i nawet 30% w wypadku grzejników aluminiowych. Wcześniej ceny te przez wiele kwartałów wykazywały tendencje spadkową.

W wypadku grzejników stalowych w dalszym ciągu jest widoczna walka cenowa i pogłębienie rabatów w tej grupie produktowej, pomimo wprowadzonych wzrostów cen.

kaloryfer

źródło: Shutterstock

Kotły na paliwa stałe

Sytuacja w przypadku kotłów na paliwa stałe jest stabilna, wykazuje nawet tendencję wzrostową. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, można zauważyć wzrost sprzedaży o ok. 10%. W odniesieniu do I kwartału 2015 wzrost wyniósł 42%. Dotyczy to w ogromnej części kotłów bardziej zaawansowanych technicznie. W związku z planowanym Rozporządzeniem regulującym ten segment rynku, nie można precyzyjnie określić tendencji sprzedaży w kolejnych miesiącach.

W przypadku kotłów na paliwa stałe odnotowano wzrost sprzedaży RdR, wiąże się to z większym zainteresowaniem kotłami automatycznymi. W przypadku ww. kotłów jest to nawet ponad 50% w stosunku do I kwartału 2016 oraz dwukrotnie w stosunku do I kwartału 2015. W przypadku kotłów tradycyjnych zanotowano spadek sprzedaży w stosunku do I kwartału 2016 o ok. 5-10 % oraz niewielki wzrost w porównaniu do I kwartału 2015 na poziomie 5 – 10%.

Według szacunków rynkowych, w I kwartale 2017 sprzedaż kotłów zasypowych stanowiła ok. 57%, co stanowi wyraźny sygnał zwiększania się zainteresowania kotłami automatycznymi – z udziałem już ok. 43%. Udział sprzedaży kotłów automatycznych w I kwartale 2017 wynosił bowiem 33 %, a w I kwartale 2015 – 29%.

Jest to związane ze wzrastającą świadomością społeczeństwa co do konieczności działań proekologicznych – ograniczenia emisji spalin i pyłów. Także coraz większa jest świadomość wśród czołowych producentów kotłów na paliwa stałe o odejściu w niedalekiej perspektywie czasowej od węgla na rzecz biomasy – głównie peletu.

Podsumowując…

SPiUG uznał I kwartał 2017 roku dla branży instalacyjno-grzewczej w Polsce za udany. Ocena wzrostów całego rynku na poziomie 5 % wydaje się wysoka, jeżeli weźmiemy pod uwagę wahania jego potencjału w ostatnich latach. Jest tak pomimo coraz bardziej widocznych problemów z finansowaniem i rozpoczynaniem inwestycji.

źródło: SPiUG

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.