Pellety to opał ekologiczny wykorzystywany do ogrzewania domów i pomieszczeń. Z uwagi na dobre właściwości energetyczne oraz wygodę dla użytkowników zaliczany jest do efektywnych źródeł energii.

Dostępność pelletów na rynku przyczyniła się do produkcji kotłów na to paliwo, które różnią się m.in. sposobem jego podawania.

Istnieją 3 sposoby podawania peletów:
– mechaniczny
– grawitacyjny
– pneumatyczny

Wykorzystuje się też dość często wzajemną kombinację wyżej wymienionych sposobów podawania.
Sposób mechanicznego podawania peletów za pomocą przesuwającej je spirali, zamontowanej w sztywnej lub elastycznej rurze wykorzystuje się w warunkach domowych. Rury te są wykonane z blachy lub z PCV o wzmocnionych ściankach. Średnice tych rur wahają się od 80-100 mm, najczęściej w odcinkach 2 -2,5 m. Do rury przykręcony jest wolnoobrotowy silnik z przekładnią obracający ślimakiem. Zbiorniki posiadają w dolnej części formę leja kończącego się obudową spirali, dla podawania mechanicznego. Pelety obsypują się do ślimaka grawitacyjnie. Czasami stosowane są także systemy aktywnego obsypywania peletów. Duże zbiorniki mogą być wyposażone w swobodne pionowe spirale nagarniające, sprężyste pióra lub sztywne ramiona podające, montowane w obrotowej kopule. Niekiedy mogą być wykorzystywane rozwiązania pneumatyczne, w postaci wibrowanego dna zbiornika, bądź nadmuchiwanych ścian bocznych zwiększających kąt obsuwania się peletów.

Rodzaje podajników:
a) skośne podajniki ślimakowe
b) wertykalno-horyzontalne podajniki ślimakowe
c) elastyczne podajniki ślimakowe

Ad. a) Najprostszym sposobem zamontowania podajnika jet na dole centralnego zbiornika po skosie do góry. W górnej części rury wsypuje się pelety przez otwór trójnika do zamontowanej rury spustowej, która podaje pelety grawitacyjnie do zbiornika przykotłowego. Bywa że te pojemniki zamontowane są kaskadowo

Ad. b) Wówczas gdy nie można zastosować skośnej rury spustowej można wykorzystać skuteczniejszy układ podajników poziomych i pionowych, z odpowiednio dobraną mocą silniczków. Systen ten jest wygodniejszy i działa na większych odległościach. Krótki dolny odcinek poziomego podajnika połączony jest z pionowym, przy samym zbiorniku i dalej, z kolejnym poziomym podajnikiem biegnącym w samym narożniku sufitu i ścian.

horyzontalne podajniki slimakowe

Ad. c) To podajniki ślimakowe montowane w giętkich rurach o średnicy 75mm, stosowane do szczególnie skomplikowanych instalacji, rury są długie, łatwo się zginają. Podobnie jak wyżej, w końcowym fragmencie rury jest otwór, z podłączoną rurą spustową, przez którą pelety swobodnie spadają grawitacyjnie do zbiornika. Całość musi być sterowana impulsem z czujników dolnego i górnego poziomu w zbiorniczkach przypaleniskowych

elastyczne podajniki slimakowe

Pneumatyczne systemy podawania peletów

Dzięki takiemu systemowi można rozprowadzać palety na odległość 25m do dowolnego miejsca, jest to najbardziej elestyczny system. Wymagane jest położenie podwójnego zestawu rur (o mniejszej średnicy około 50 mm) Rury powrotne potrzebne są do odprowadzenia powietrza zwrotnego do głównego zbiornika. Istnieje w takim systemie potrzeba zainstalowania pompy podciśnieniowej, odpowiadającej za zasysanie i podawanie peletów.
Znany jest również podział na systemy biernego i aktywnego systemu podawania peletów:

W systemach biernych połączenie znajduje się u dołu zbiornika, a sam zbiornik ma kształt leja, którego dno tworzą jedno lub dwupunktowe gniazda do ssawy. Ograniczona jest pojemność takich zbiorników.
W systemach aktywnych połączenie znajduje się u góry zbiornika. Do tego celu zastosowana tzw „kreta” czyli poruszającą się ssawę z podstawą utrzymującą ją na powierzchni złoża. Do kreta z góry przyczepiona jest rura odbierająca. Przy uzyciu takiego systemu kształt zbiornika może być jakikolwiek.
Wszystkie centralne systemy podawania sterowane są automatycznie, ich funkcje uruchamiane są przez czujniki poziomu paliwa zainstalowane w zbiornikach przypaleniskowych.

Zuzanna Krasowska

Źródła :

www.paliwadrzewne.pl
www.herz.com.pl