Program Priorytetowy Czyste Powietrze NFOŚiGW, który realizowany będzie w latach 2018 -2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kampania informacyjno-edukacyjna

Dla przygotowania odbiorców do skorzystania z Programu Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię informacyjno–edukacyjną. Spotkania informacyjne, które rozpoczęły się 4 września br. i  będą trwały do 15 października br, organizowane są we wszystkich 2453 gminach w Polsce.

W trakcie spotkań prezentowane są założenia Programu, omawiane są rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiany jest sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkania prowadzone będą przez przedstawicieli wojewódzkich funduszy ochrony środowiska a także przez ekspertów MŚ, NFOŚiGW oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Będą one okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu.  Prowadzący spotkania eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

Harmonogramy spotkań dostępne są TUTAJ.

Więcej o Programie „Czyste Powietrze” TUTAJ.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja Termomodernizacja