W wyniku ubiegłotygodniowych obrad Senatu RP do projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) zgłoszonych zostało blisko 100 poprawek.

Zdaniem senatorów proponowane zmiany to rozwiązania stanowiące kompromis pomiędzy interesami zwykłych obywateli a postulatami koncernów energetycznych. W rzeczywistości senacki kompromis to cios w obywateli – prosumentów i wygrana wielkich graczy rynku energetycznego. 
 
Podczas 70 posiedzenia Senatu zakończonego w sobotę 7 lutego br., senatorowie zagłosowali za wprowadzeniem zmian do projektu Ustawy o OZE, w wyniku których odrzucono „poprawkę prosumencką” zgłoszoną przez posła PSL Artura Bramorę i przyjętą 16 stycznia br. przez Sejm. Poprawka do ustawy, mocno wspierana przez wolnych obywateli, organizacje ekologiczne i przedsiębiorców, naszym zdaniem stanowiła jedyne pro-obywatelskie rozwiązanie w treści ustawy. 
 
Wyrażamy wielkie uznanie dla wszystkich zaangażowanych w działania grupy Energetyka Obywatelska i różne równoległe inicjatywy strony społecznej i tysięcy osób mieszkańców. Pomimo pojawiających się wątpliwości co do uzyskanych rezultatów, uważamy, że wprowadzenie tematu energetyki obywatelskiej na forum dyskusji państwowej to olbrzymi sukces społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorców. Grupy te uzyskały realny wpływ na kształt regulacji. Nie bez znaczenia okazały się petycje kierowane do senatorów przez zwykłych obywateli.
 
Zdaniem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła zaproponowane przez Senat kompromisowe rozwiązanie jest dalece niewystarczające dla rozwoju energetyki obywatelskiej. Potrzebne są dalsze działania aby urzeczywistnić wprowadzenie w naszym kraju taryf gwarantowanych (Feed in Tariff) dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach OZE. To sprawdzone w wielu krajach rozwiązanie jest kluczowe dla rozwoju energetyki obywatelskiej.
 
Propozycja senatorów określana jako rozwiązanie kompromisowe, zdaniem PORT PC budzi duże wątpliwości przede wszystkim od strony ekonomicznej. W wyniku wprowadzonych zmian w miejsce taryf gwarantowanych o wartości 0,45 – 0,75 zł / kWh przy podziale na różne technologie i zakresy mocy (z preferencją dla mocy do 3 kW; oraz realnym wsparciem dla mocy 3-10 kW), Senat zaproponował jednolitą taryfę w wysokości 210% średniej rynkowej ceny energii z roku poprzedniego dla wszystkich instalacji o mocy do 10 kW, która w 2016 roku może wynosić około 0,38 zł / kWh. Zmiany wprowadzone przez Senat nie zapewniają możliwości bezpiecznego dla prosumentów inwestowania w mikroinstalacje OZE i nie stworzą rynku.
 
Nadzieja wśród obywateli RP na poszerzenie sfery wolności w sektorze energetyki została przygaszona. Polskie władze poprzez swoje działania sprawiają wrażenie jak gdyby nie dostrzegały logiki rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego oraz autentycznych potrzeb społeczeństwa stawiając interesy dużych i mocnych koncernów przed potrzeby zwykłych ludzi.  
Źródło: PORT PC