Do czerwca trwa konkurs Multi EKO Dom dla studentów organizowany przez ROCKWOOL Polska. Zadanie, jakie stoi przed uczestnikami to zaprojektowanie domu jednorodzinnego, który łączy w sobie maksymalną efektywność energetyczną, opłacalność finansową, wysoką funkcjonalność oraz wyróżniającą się estetykę. Nagroda główna to 10.000 zł.

Multi EKO Dom to konkurs stworzony z myślą o studentach architektury, budownictwa, inżynierii środowiskowej oraz kierunków pokrewnych (I i II stopnia). W konkursie udział wziąć można zarówno indywidualnie, jak i w zespołach składających się maksymalnie z trzech osób. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie projektów składających się z m.in. przekrojów, wizualizacji w skali 1:100 oraz planu zagospodarowania terenu wokół obiektu, a także opisu wyjaśniającego wybrane rozwiązania (do 6000 znaków). Młodzi adepci sztuki budowlanej mają za zadanie uwzględnić również aspekty ekonomiczne.

Jako kryteria brane będą pod uwagę aspekty efektywności energetycznej i zastosowanych rozwiązań, opłacalność zastosowanych rozwiązań przy uwzględnieniu eksploatacji w okresie 30 lat oraz funkcjonalność i design. – Współczesne budownictwo i obowiązujące normy zakładają połączenie praktycznych rozwiązań zarówno pod względem rozmieszczenia i funkcjonalności pomieszczeń, jak i technologii, w jakiej budynek zostanie wykonany – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin z Politechniki Łódzkiej, Przewodniczący Jury Konkursu – Energooszczędne rozwiązania mają bezpośrednie przełożenie na budżet domowy. Chcemy zatem uzmysłowić naszym studentom, że projekt domu to nie tylko perfekcyjna bryła, ale przede wszystkim dopasowanie założeń do faktycznych potrzeb klienta. Dzięki takiej wiedzy przyszli projektanci i budowniczy będą w stanie skuteczniej szukać odbiorców swoich prac – dodaje. Projekt może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za funkcjonalność i estetykę oraz uzasadnienie rozwiązań pod względem ekonomicznym można uzyskać po 30 punktów. Najwnikliwiej oceniony zostanie dobór rozwiązań energetycznych, który wart będzie już 40 punktów.

I miejsce konkus
I miejsce w konursie Multi EKo Dom.
Lauraci poprzedniego konkursu: Joanna Gil, Anna Grudzińska i Agata Potaczek
 
Cenimy sobie stałą współpracę z uczelniami, ponieważ to ich absolwenci stanowić będą w niedalekiej przyszłości o sile polskiego sektora budowlanego. Edukacja nieoderwana od rzeczywistych realiów budownictwa – to coś na co chcemy zwrócić szczególną uwagę tym konkursem, jak i cała kampanią Szóste paliwo. – dodaje Piotr Pawlak z ROCKWOOL Polska.

Konkurs Multi EKO Dom jest częścią prowadzonej od kilku lat kampanii społecznej Szóste paliwo, która za swój główny cel stawia edukację w zakresie optymalnego energetycznie i ekonomicznie budownictwa. Prace konkursowe można wysyłać do 30 czerwca 2014. Więcej informacji o konkursie na stronie kampanii Szóste paliwo: http://6paliwo.pl/yep/konkurs/.
 
ROCKWOOL Polska