Izolacyjność cieplna

Podstawowy parametr, na który zwracamy uwagę, czyli współczynnik przewodności cieplnej, dla wełny i styropianu jest w zasadzie identyczny. Na rynku bez problemu znajdziemy materiały o λ zawierającej się w przedziale 0,030 – 0,045 W/(m*K). Po dłuższych poszukiwaniach być może uda się znaleźć ofertę o jeszcze (niewiele) niższym współczynniku, ale są one bardzo drogie i mało popularne. Tutaj ogłaszamy remis.

Izolacyjność akustyczna

Wełna mineralna, z racji swojej struktury i gęstości, jest dobrym izolatorem jeśli chodzi o dźwięki. Niestety nie można powiedzieć tego samego o styropianie. Lekki materiał bardzo słabo izoluje akustycznie. Wyjątkiem mogą być płyty elastycznego styropianu podłogowego, którymi ocieplamy podłogi pływające. Tłumią one dźwięki nieco lepiej, ale i tak wełna wygrywa w tym zestawieniu.

Reakcja na ogień

Styropian to materiał palny, samogasnący. W płomieniu ulegnie stopieniu i zwęgleniu. Ogólnie rzecz ujmując, wyrób charakteryzuje się klasą reakcji na ogień E. Wełna mineralna natomiast jest bardzo odporna – jej klasa to A1 lub A2. W związku z tym materiał ten zaliczany jest do niepalnych.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „w budynku, na wysokości powyżej 25 m od poziomu terenu, okładzina elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a także izolacja cieplna ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z materiałów niepalnych.” Na tej wysokości zatem nie możemy zastosować styropianu. Kolejny punkt dla wełny.

źródło: Shutterstock

Paroprzepuszczalność i nasiąkliwość

Styropian, w porównaniu do wełny, jest niemal nieprzepuszczalny. Wełna natomiast w niewielkim stopniu umożliwia przenikanie powietrza, a co za tym idzie pary wodnej. Materiał ten (zwłaszcza wełna szklana) po zalaniu wodą schnie jednak dość wolno i może stracić swoje właściwości izolacyjne. Styropian jest mniej nasiąkliwy, a także dużo szybciej wyschnie.

Proces obróbki

Tutaj zdania mogą być podzielone, ale można stwierdzić że przygotowanie do montażu styropianu będzie nieco łatwiejsze. Styropian jest również lżejszy, przez co łatwiej go transportować. Wełna jest natomiast bardziej elastyczna (zwłaszcza szklana), przez co lepiej dopasuje się do wypełnianej przestrzeni.

Koszty…

Cena materiału ściśle zależy od jego parametrów. Im wyższa będzie izolacyjność cieplna oraz im grubszą warstwę zakupimy, tym będzie drożej. Ogólna, obiegowa opinia jest następująca – styropian jest tańszy. Wiąże się to z ceną samego materiału, ale również z robocizną oraz akcesoriami montażowymi – np. kołki mocujące wełnę muszą posiadać metalowy trzpień, przez co są droższe od tych z tworzywa sztucznego, które z powodzeniem możemy zastosować do styropianu. Również zużycie kleju będzie większe w przypadku wełny mineralnej.

źródło: Shutterstock

Zalecenia

Wełna mineralna, ze względu na swoją elastyczność, jest bardzo dobrym materiałem wypełniającym dla konstrukcji drewnianych i stalowych. Znakomicie sprawdzi się jako izolacja dachu i stropu. Warto ją stosować w miejscach, gdzie istotne jest zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz chcemy uzyskać izolację akustyczną.

Jest natomiast niezalecana do ocieplania podłóg na gruncie, ścian fundamentowych oraz piwnic czy balkonów. Tutaj zdecydowanie wygrywa styropian, jednak w przypadku bardzo wilgotnego otoczenia, warto zastanowić się nad podobnym do niego styrodurem.

W pozostałych przypadkach, jak na przykład w systemie BSO czy ociepleniu stropodachów, sprawa pozostaje otwarta. Przeanalizujmy poszczególne cechy materiału i zróbmy własną analizę finansową przedsięwzięcia.

Opracowano na podstawie: E-izolacje.pl, IZOLACJE 5/2012.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.