Chemicznie styropian jest to spieniony polistyren, czyli porowate tworzywo sztuczne otrzymywane w wyniku spienienia granulek polistyrenu przy obecności pary wodnej. Na przełamie styropianu widoczne są zamknięte komórki o obłych kształtach wewnątrz których znajduje się pianka polisterynowa. Pomiędzy komórkami występują pustki powietrzne, których ilość i wielkość uzależniona jest głównie od gęstości materiału.

Jedną z podstawowych zalet styropianu jest jego odporność na ogień. Każdy materiał przed pojawieniem się  na rynku musi przejść przez badania decydujące o jego palności. Obecnie na terenie państw europejskich obowiązuje norma EN 13501-1 zgodnie z którą styropian, który ma być wykorzystywany w budownictwie powinien posiadać euroklasę E, a są to tzw. styropiany samogasnące.

Styropian stosowany  jako materiał  izolacji cieplnej powinien posiadać odpowiednią  wartość  współczynnika przewodzenia ciepła lambda (W/mK). Im mniejsze lambda, tym materiał ma lepsze właściwości izolacyjne. O izolacyjności decyduje niska przewodność cieplna styropianu, która związana jest z tym, że 98% jego objętości stanowi powietrze. Znajduje się ono w drobnych, zamkniętych porach, dzięki czemu przepływ ciepła przez materiał jest znikomy. Dużą specyfiką styropianu jest to, że odmiany o większej gęstości objętościowej, które mają  zwiększone parametry wytrzymałościowe, posiadają wyższe właściwości  izolacyjne. W przypadku pozostałych materiałów budowlanych jest odwrotnie, czyli właściwości izolacyjne zmniejszają się wraz ze wzrostem gęstości i wytrzymałości mechanicznej.

ZOBACZ TEŻ: Styropian jako ocieplenie przegród budowlanych

Do podstawowych zalet styropianu należą:

– jednoczesna ochrona termiczna i akustyczna,
– stabilność kształtu i właściwości, łatwość formowania jakikolwiek kształtów,
– odporność na zawilgocenie, nie wchłania wilgoci,
– łatwa i bezpieczna obróbka mechaniczna, łatwość transportu i składowania,
– odporność na pleśń, grzyby i bakterie,
– szczególna lekkość przy sztywności własnej ułatwiającej mocowanie,
– możliwość stosowania do dachów, ścian i stropów o różnych konstrukcjach,
– bezpieczny dla zdrowia: nie drażni skóry ani dróg oddechowych, nie powoduje alergii, jest czysty i przyjemny w dotyku, obojętny dla otoczenia,
– dobrze znosi drgania i przemieszczenia podłoża oraz stosunkowo duże obciążenia mechaniczne,
– wykazuje ograniczone odkształcenia przy obciążeniach długotrwałych,
– umożliwia ograniczenie dyfuzji pary wodnej.

Na rynku istnieje obecnie kilka odmian styropianu, różniących się nie tylko właściwościami ale i przeznaczeniem. Najbardziej popularny jest styropian wykorzystywany przy docieplaniu fasad. Stosowane płyty styropianowe to wysokiej jakości izolacja termiczna, która tworzy barierę dla przepływu ciepła, przez co wpływa na zmniejszenie wydatków związanych z ogrzewaniem. Zdecydowanie najczęściej stosowane do izolacji cieplnych ścian budynków mieszkalnych i publicznych, wznoszonych w różnych technologiach, a szczególnie popularne w metodzie BSO – lekka mokra .

Płyty styropianowe stosowane do docieplenia dachu oraz podłogi, to wysokiej jakości, odporny na obciążenia materiał izolacyjny, który wykorzystywany jest do ochrony cieplnej podłóg, stropów, dachów i stropodachów budynków mieszkaniowych i publicznych.

Styropian stosowany przy docieplaniu fundamentów, występuje w postaci płyt uszlachetnionych kompozycją związków hydrofobowych, które poprawiają ich właściwości izolacyjne i zwiększają odporność na działanie wody w całej swojej objętości. Materiał może mieć bezpośredni kontakt z gruntem i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. Płyty te są przeznaczone do izolacji cieplnych fundamentów, stropodachów o odwróconym układzie warstw oraz miejsc budynku, gdzie izolacja jest narażona na bezpośredni kontakt z wodą.

Źródła:
http://www.plutoo.pl/
http://www.e-styropian.pl
http://www.termoorganika.com.pl