W XXI w. coraz częściej spotykamy w budynkach klimat wewnętrzny kształtowany poprzez różnego rodzaju urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne.

 

 

W wyniku tego oraz na skutek nie zawsze właściwej konserwacji i obsługi urządzeń, ludzie przebywający w takich obiektach coraz częściej narzekają na „niewłaściwy klimat” oraz złe samopoczucie. Jest to efektem działania różnego rodzaju bakterii, grzybów, zapachów i pyłków które znajdują się w otaczającym nas środowisku.

 

Na polskim rynku pojawiło się rozwiązanie oparte o technologie ActivPure wykorzystujące Promieniową Jonizację Katalityczną (RCI) obniżającą ilość przenoszonych w powietrzu zanieczyszczeń oraz zapachów, poprzez tworzenie jonów ponadtlenkowych oraz wodorotlenków. Zarządcy obiektów w Europie i w Polsce ponoszą coraz większe koszty związane z dbałością o poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Kwotę tę szacuje się na ok. 3 mld €/rok. Wzrost zainteresowania zdrowym trybem życia wynika z rosnącej świadomości społeczeństwa i wiąże się z nieustannym wzrostem oczekiwań względem urządzeń i systemów mających zagwarantować oczyszczanie powietrza o najwyższej skuteczności przy użyciu najnowszych technologii. Warto pamiętać, że aż 90% czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, izolujących nas od świeżego powietrza zewnętrznego. Na dodatek nie każde powietrze zewnętrzne, szczególnie w dużych miastach przemysłowych można zakwalifikować pod pojęciem powietrza świeżego. Niska jakość powietrza w budynkach handlowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej i biurowych przyczynia się do zwiększenia zakażeń, obniżenia wydajności pracy i absencji pracowników. Duży przepływ ludzi w zamkniętych budynkach (sklepach, biurach, urzędach) powoduje ciągły napływ bakterii i wirusów, które stanowią zagrożenie dla osób przebywających w tych przestrzeniach. Technologia ActivPure to kompleksowe rozwiązania podnoszące jakość powietrza w budynkach, a co za tym idzie zapewnienie osobom przebywającym w pomieszczeniach zredukowany poziom zanieczyszczeń powietrza. Są to urządzenia montowane bezpośrednio do istniejących już systemów wentylacyjno-grzewczych, jak też w wersjach wolno stojących.

 

Specjalistyczne oczyszczacze powietrza dedykowane jest przede wszystkim do obsługi pomieszczeń z intensywną emisją zapachów, pomieszczeń z zagrożeniami bakteriologicznymi w szpitalach, obiektów służby zdrowia, restauracji, barów, hoteli, biur, obiektów przemysłowych. Urządzenia do oczyszczania powietrza wykorzystujące aktywne technologie, pozwalające na bardzo szybkie rozwiązanie problemu, skuteczniejsze i bardziej dynamiczne, niż przefiltrowanie zapachów i bakterii przez tradycyjne jednostki bierne. W przeciwieństwie do produktów stosujących pasywną technologię w walce z zapachami, technologia ActivPure używa 5 aktywnych elementów. Technologia pasywna bazuje bowiem na biernym przefiltrowaniu zanieczyszczonego powietrza przez elektryczne filtry. Rozwiązanie to nie zawsze jest skuteczne. Nowoczesna technologia oczyszcza powietrze w sposób bardzo zbliżony do tego, z jakim mamy do czynienia w naturze.

 

1204 syndcho2

 

Zasada działania oparta jest na przekształceniu pary wodnej i tlenu z nieobrobionego powietrzana wodorotlenki i jony ponadtlenkowe co eliminuje różne drobnoustroje (pleśnie, bakterie, wirusy, zapachy etc.), tworzą zdrowe powietrze wewnątrz pomieszczeń. Zanieczyszczone powietrze dostaje się przez wentylację do urządzeń typu INDUCT, a następnie zostaje ono wzbogacone w naturalne składniki, co pozwala na uzyskanie czystego powietrza nawiewnego do pomieszczeń.

 

Technologia RCI obniża ilość przenoszonych w powietrzu zanieczyszczeń oraz zapachów, tworząc jony ponadtlenkowe oraz wodorotlenki. Jest to wydajny system bakteriobójczy, polegający na wytworzeniu odpowiedniej długości fali światła w komórce RCI, co z kolei pozwala skopiować w sztucznych warunkach proces fotokatalizy. Promieniowanie UVX wykorzystuje to samo zjawisko utleniania oraz posiada te same właściwości jonizacyjne co naturalne światło słoneczne. Promieniowa jonizacja katalityczna RCI wytwarzana jest poprzez wykorzystywanie właściwości jonizacyjnych oraz łączenia ich z fotokatalitycznymi reakcjami metali rzadkich i szlachetnych. RCI charakteryzują udokumentowane właściwości eliminowania do 99% pleśni, grzybów, bakterii i wirusów, w tym MRSA i „ptasią grypę”. Wszystkie produkty mają certyfikat PZH, CE oraz zgodność z polskimi normami. Urządzenia te stworzone są do działania ciągłego, by w dyskretny sposób przez 24 godz. na dobę poprawiać jakość powietrza, którym oddychamy co ma tak ważny wpływ na zdrowie, samopoczucie człowieka i jego efektywność.

 

Marcin Malicki

activTek Environmental

 

Artykuł dostępny także w e-magazynie TERMOMODERNIZACJA wydanie 4/2012:

4 2012termo