Powszechnie uważa się, że oszczędność energii w budynkach to przede wszystkim zastosowanie nowoczesnych instalacji, materiałów oraz osiągnięcie  wyśrubowanych współczynników przenikania ciepła.

Z drugiej jednak strony nawet najlepiej ocieplony budynek nie daje oczekiwanych efektów ekologicznych oraz ekonomicznych w sytuacji, w której jest nieodpowiednio zarządzany. Stąd koniecznym wydaje się zastosowanie aktywnego systemu, który będzie kontrolował zarówno budynek, jak i jego użytkowników, gdyż zgodnie z powszechnie panującą opinią najsłabszym ogniwem każdego systemu jest człowiek.

Projekt badawczy systemu zarządzaniem energii  odbywa  się na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest koordynowany przez krakowskie  firmy  SUNTIME oraz GS ENERGIA.

System aktywnego zarządzania energią w budynku „Click2Control” (C2C) składa się z aplikacji komputerowej (dostępna również  w   telefonach komórkowych) oraz sieci sensorów i elementów wykonawczych rozmieszczonych w budynku. Do jego podstawowych funkcjonalności należą zarządzanie oświetleniem i ogrzewaniem w budynku oraz optymalizacja zużycia mediów: gazu, wody i energii elektrycznej. W fazie budowy znajdują się moduły umożliwiające kontrolę oraz sterowanie innymi urządzeniami tj.: rekuperatorami, roletami, jednostkami  klimatyzacyjnymi, itp. Dzięki zastosowaniu technologii C2C możliwe jest osiągnięcie oszczędności na poziomie ok. 30% energii wykorzystywanej w budynku, co odpowiada kwocie ok. 1000 PLN rocznie dla budynku o powierzchni 200m2. Dodatkowo, system C2C będzie w stanie określić aktualne oraz prognozowane zużycie mediów, a także informować użytkownika o jego bieżącym statusie efektywności energetycznej.

System zarządzania energią w budynkach, w opinii pomysłodawców, ma stać się standardem wyposażenia nowobudowanych budynków w przeciągu najbliższych 10 lat jako element domu pasywnego/niskoenergochłonnego (zgodnie z dyrektywą 2010/31/UE). Założenie to potwierdza  raport firmy McKinsey&Company przygotowany dla Ministerstwa Gospodarki w grudniu 2009 roku, który stwierdza: „największe możliwości poprawy wydajności energetycznej są w sektorze budownictwa.

Zainstalowanie systemów kontroli zużycia energii w nowych budynkach oraz termoizolacja istniejących mogą w 2030 obniżyć emisję w sumie o 30 MtCO2 – co stanowi około 13% łącznego potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych.” System Click2Control nie tylko zmniejsza emisję gazów cieplarnianych budynku, ale również podnosi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia kosztów użytkowania budynku. Eksperci ds. rynku energii oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zakładają coroczny wzrost cen surowców na poziomie 6% w przeciągu najbliższych kilkunastu lat co przełoży się na wzrost kosztów utrzymania gospodarstwa domowego.

Jedną z największych zalet technologii C2C są niskie koszty instalacji osiągnięte dzięki  wykorzystaniu w największym stopniu już istniejących struktur w budynkach, takich jak: sieć Ethernet, sieć Wi-Fi, czy istniejące komputery zarówno stacjonarne, jak i przenośne. Wysokorozdzielcza wizualizacja w sposób czytelny dostarcza użytkownikowi informacje na temat działania jego systemu grzewczego i oświetleniowego. System jest tak skonstruowany, aby użytkownik codziennie miał możliwość podglądu oraz zmiany parametrów pracy instalacji będąc np. na drugim krańcu Polski.

C2C jest alternatywą dla obecnie oferowanych na rynku technologii zarządzania energią w budynkach. Produkt będzie oferowany w przystępnej cenie, 5-6 krotnie mniejszej niż produkty konkurencji o podobnej funkcjonalności. Już w podstawowej wersji w standardzie znajdzie się wysokorozdzielcza wizualizacja oraz możliwość zdalnej kontroli poprzez Internet. Dodatkowo, użytkownik będzie mógł zlecić firmie administrującej, nadzór nad poprawnością działania systemu. Abonament miesięczny określać będzie zakres tej usługi: od kontroli ogólnych parametrów w instalacji (np. ciśnienia), do pełnej obsługi m.in. całodobowej pomocy, tworzenia raportów oraz bilansów energetycznych.

System C2C ma trafić do sprzedaży w 2011 roku. Dostępny będzie zarówno dla indywidualnych klientów: domów jedno i wielorodzinnych, jak i klientów biznesowych tj. deweloperów oraz osób zarządzających energią w budynkach komercyjnych.
Aktualnie autorzy projektu  poszukują inwestorów strategicznych, zainteresowanych  współuczestnictwem technologiczno – finansowym oraz rozwojem i wdrożeniem do sprzedaży  technologii. Wszystkie zainteresowane firmy i osoby zapraszamy do współpracy.

Autorzy:
Grzegorz Sokołowski  –
www.gsenergia.pl
Paweł Wajss –
www.suntime.pl