Korzystanie z rozwiązań systemowych podczas budowy domu jest wyjątkowo efektywne zarówno z ekonomicznego, jak i czasowego punku widzenia. Zewnętrzne ściany wzniesione z niezwykle energooszczędnych bloczków z betonu komórkowego oraz elementów uzupełniających z tego samego materiału pozwalają uzyskać doskonały współczynnik przenikania ciepła „U” zarówno dla przegród wielo-, jak i jednowarstwowych.

 
Co więcej, wysoka dokładność wymiarowa wszystkich elementów systemu sprawia, że ściany mają jednorodną strukturę i buduje się z nich szybko i sprawnie. Same bloczki to nie wszystko. Do wznoszenia murów potrzebne są również nadproża, pozwalające na zabudowę otworów okiennych i drzwiowych. Dzięki ich wykorzystaniu zminimalizujemy występowanie mostków termicznych, które, obniżając komfort cieplny domu, mogą być prawdziwym utrapieniem jego przyszłych mieszkańców.
 
– Mostki termiczne to miejsca w przegrodach zewnętrznych budynku, które wykazują się gorszą izolacyjnością termiczną niż sąsiadujące z nimi powierzchnie. Pojawiają się zwykle przy wszelkich węzłach konstrukcyjnych, drzwiach wejściowych i balkonowych, otworach okiennych czy miejscach łączenia fundamentu ze ścianą lub ściany z dachem – wyjaśnia Jarosław Kwaśniak, Product Manager Termalica.
 
Warto zatem, już na etapie planowania budowy, przyjrzeć się kłopotliwym miejscom i do ich wykonania dobrać takie materiały, które pozwolą uniknąć problemów z uciekającym ciepłem. Przyjrzyjmy się zatem rozwiązaniu, jakim są systemowe nadproża z betonu komórkowego, dostępne w postaci kształtek U oraz belek nadprożowych. Elementy typu U służą do przykrywania otworów okiennych i drzwiowych o dużych szerokościach, takich jak okna tarasowe czy bramy garażowe. Wykonanie z nich nadproża wymaga stabilnego podparcia z deski w otworze okiennym, na którym muruje się kształtki przy użyciu zaprawy klejowej. Następnie układa się w nich zbrojenie konstrukcyjne i wypełnia betonem, tworząc rdzeń żelbetowy. Pogrubiona jednostronnie ścianka kształtki U zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną nadproża bez konieczności dodatkowego ocieplenia. Na rynku dostępne są w dwóch klasach gęstości betonu – 400 i 600 kg/m3 oraz sześciu szerokościach od 20 do 48 cm. Stała długość (599 mm) i wysokość (249 mm). Nadproża mogą być również w formie belek, które występują w 3 oznaczeniach: TNN, TNB oraz TND. 
 
Wszystkie typy belek mogą być układane pojedynczo lub w zestawach dopasowanych do grubości ścian. Elementy nadprożowe z betonu komórkowego są doskonałą alternatywą dla rozwiązań żelbetowych, które okazują się ponad 15-krotnie zimniejsze niż pozostałe części murów.
 
Poza doskonałymi parametrami izolacyjnymi, belki nadprożowe Termalica nie wymagają dodatkowego szalowania, docieplenia ani zbrojenia, co znacznie przyspiesza budowę i obniża jej koszt. Ponadto, wysoka dokładność wymiarowa systemowych wyrobów z betonu komórkowego, określana wartością TLMB, sprawia, że wszystkie elementy idealnie do siebie pasują. Dzięki temu podczas prac murarskich wykorzystuje się jedynie cienkowarstwową zaprawę klejową, która – w przeciwieństwie do tradycyjnych zapraw murarskich – niweluje straty ciepła między poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi budynku – dodaje ekspert Termalica.
 
Źródło: Termalica