Magazynowanie energii jest ważną technologią w racjonalnych gospodarowaniu energią w budynku.

Magazynowanie ma szczególnie znaczenie w przypadku budynków wyposażonych w systemy bazujące na odnawialnych źródłach energii. Kwestią problematyczną dla każdego inwestora jest opłacalność. Które rozwiązanie jest bardziej uzasadnione ekonomicznie?

W przypadku zakwalifikowania się w system taryf gwarantowanych wynikających z zapisów Ustawy o OZE, sprzedawanie nadmiaru energii może być korzystne, lecz w przyszłości, wskutek spadku cen akumulatorów oraz tendencji wzrostowej cen energii, uzasadnione może się stać jej magazynowanie. Uzyskanie odpowiedzi na takie dylematy wymaga szczegółowej analizy dla każdej instalacji z osobna, gdyż próba generalizowania może prowadzić do błędnych wniosków.

System magazynowania energii elektrycznej firmy Viessmann Vitovolt (LAA) jest idealnym uzupełnieniem urządzeń mikrokogeneracyjnych. Gromadzi on nadwyżkę energii, która może zostać wykorzystana w czasie większych poborów do zasilania urządzeń gospodarstwa domowego, dzięki czemu zasilanie elektryczne domu jest w dużej mierze niezależne od sieci energetycznej. Kompaktowa, wisząca jednostka ma pojemność 5,5 kWh, z czego wykorzystać można 4,95 kWh. Dzięki zastosowanej technologii litowo-jonowej głębokość rozładowania wynosi nawet 90 procent.

Cały tekst w GLOBEnergia+ 4/2015

Źródło: Viessmann