Poważnym zagrożeniem dla życia ludzkiego jest ogień niosący za sobą nie tylko straty finansowe ale i ludzkie cierpienie.Aby czuć się bezpiecznie we własnym domu należy zabezpieczyć go tzw. systemami oddymiania, które są zgodne z normami oraz przepisami budowlanymi.

Przyczyną śmierci większości ofiar ognia są trujące gazy (tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór) oraz dym. NSHEV (Natural Smoke and Heat Exhaust Ventilation) to urządzenia wchodzące w skład systemów oddymiania a służą do odprowadzania dymu i gorąca.Umożliwiają one usuwanie trujących,lotnych związków zmniejszając przy tym ich zawartość w zagrożonych strefach.
Wyróżniamy dwa rodzaje systemów oddymiania: naturalne oraz mechaniczne. W tych pierwszych wykorzystywana jest zasada grawitacji, która wynika z różnicy gęstości gazów i temperatur. W drugim przypadku korzysta się z wentylatorów.

Grawitacyjny system oddymiania dodatkowo wspomagany jest napędem elektrycznym, który podczas pożarów otwiera otwory oddymiające w dachu lub w górnej części fasady budynku. Trujące gazy oraz dym wydostają się na zewnątrz budynku poprzez klapy dymowe lub okna oddymiające. Systemy oddymiania wyzwolone zostają w następujące sposoby:
-automatycznie poprzez czujkę dymową,
-poprzez sygnał alarmu pochodzący z centrali systemu sygnalizacji pożaru
-ręcznie przez naciśnięcie przycisku oddymiania.

Sieć składa się z elementów połączonych ze sobą i współpracujących razem tak aby całość mogła zapewnić niezawodną kontrolę całego systemu w obiekcie. Prawidłowym jego funkcjonowaniem zajmuje się centrala. Monitoruje ona pracę systemu sygnalizując np. uszkodzienie jakiegoś elementu.

Chcąc polepszyć naturalny ciąg w budynku można zastosować dodatkowo otwierane elementy doprowadzajęce świeże powietrze. Są to głównie okna w dolnych częściach budynku oraz drzwi – w budynkach remontowanych, gdzie na najniższej kondygnacji brakuje okien. Należy jednak pamietać że drzwi trzeba wyposażyć w elektrozamek i elektryczny napęd drzwiowy, który umożliwia automatyczne ich otwarcie w razie pożaru. Dużym atutem systemów oddymiania jest ich dwufunkcyjność. Poprzez dodanie przycisku przewietrzania mogą one pełnić funkcję naturalnej wentylacji pomieszczeń. 

System oddymiania projektuje się dla każdego budynku osobno.Stąd też stosowane klapy i okna oddymiające bardzo różnią się między sobą a ich rozmiary zależą od wielkości oddymianego pomieszczenia, wymaganej powierzchni czynnej oddymiania oraz warunków technicznych budynku. Z uwagi na to, że system oddymiania powinien zapewniać bezpieczeństwo, to też każdy element poddawany jest odpowiednim badaniom, które potwierdzane są poprzez certyfikaty. W wyniku ich przeprowadzenia uzyskuje się szereg parametrów, które później umożliwiają odpowiedni dobór rozmiarów jak i typów okien.
klapy oddymiajaceokna oddymiajace
Systemy oddymiania projektowane są dla nowych jak i już istniejących budynków. Przy odbiorze końcowym powinna być obecna straż pożarna, która wymaga zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnych z odpowiednimi normami.

Joanna Szeremeta


Źródło :
Magazyn Instalatora nr 6, czerwiec 2010
www.dhpolska.pl