Drugie już szkolenie ekspertów odbyło się 12 lipca w Warszawie i zebrało ponad 200 uczestników.

Na szkoleniach byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska na czele z Ministrem Henrykiem Kowalczykiem, Kazimierzem Kujdą – Prezesem Zarządu NFOŚiGW, Anną Król – Zastępcą Prezesa Zarządu NFOŚiGW i Bogusławem Białowąsem – Prezesem Zarządu BOŚ S.A.

Co nowego wiemy o szkoleniach?

Z okazji szkoleń pracowników, przekazano kilka dodatkowych informacji oprócz tych, o których już Państwu pisaliśmy.

Oto kilka nowych informacji na temat samych szkoleń:

• Spotkania szkoleniowe mają być realizowane od połowy sierpnia do końca października br.
• Wstępnie zakłada się, że będą przeprowadzane w dni robocze, w godzinach 16 -20, a także w soboty.
• Kalendarium wydarzeń zostanie opracowane przez Ministerstwo Środowiska do 25 lipca br. W poszczególnych województwach będą wyznaczeni koordynatorzy organizacyjni ze strony ministerstwa oraz merytoryczni, których wytypują fundusze wojewódzkie.
• Na początku kampanii będzie zorganizowanych kilka szkoleń „pokazowych”, w których oprócz uczestników wezmą udział również eksperci.

Realizacja szkoleń, odbędzie się w aż 2500 gmin w poszczególnych województwach.

Praca na dokumentacji – urzędnicy poznali szczegóły

Podczas szkolenia przypomniano wszystkie informacje dotyczące programu i omówiono dokumentację. Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze schematem obsługi wniosków, formularzem wniosku wraz z jego funkcjonalnością, metodyką liczenia średniego dochodu w gospodarstwie domowym (co jest konieczne dla określenia intensywności wsparcia), formularzami protokołów wizytacji kontrolnych przedsięwzięć, a także zakresem tych wizytacji.

Przedstawiono również metodykę szacowania efektu ekologicznego oraz wymagania i zagadnienia techniczne dla urządzeń i prac budowlano-montażowych realizowanych w ramach programu.

Przedstawiciela Banku Ochrony Środowiska przedstawiła propozycje udziału banku w realizacji programu Czyste Powietrze.

Szkolenie zakończyła wielowątkowa dyskusja, którą podsumowała – dziękując wszystkim za aktywny udział w spotkaniu – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Anna Król.

Opracowano na podstawie NFOŚiGW

Redakcja Termomodernizacja