Jak powszechnie wiadomo, termomodernizacja pozwala na znaczne oszczędności energetyczne.

Jak wynika z najnowszego raportu Komisji Europejskiej, spośród wszystkich gałęzi rodzimej gospodarki, przemysł wraz rolnictwem zużył w 2015 roku blisko 30% całej energii końcowej w Polsce.

Co ciekawe, wynik ten jest wyższy, niż dziesięć lat wcześniej. Mimo dynamicznie rozwijającego się w Europie sektora usług, to właśnie świadoma polityka energetyczna firm i rolników jest kluczem do obniżania zużycia energetycznego. Jest ono szczególnie istotne dla Unii Europejskiej – im niższe, tym szybciej możliwa będzie realna transformacja energetyczna całej Europy.

Zdaniem Michała Nękanowicza, Doradcy Technicznego ds. Współpracy z Biurami Projektowymi w Paroc Polska, kadry kierownicze zakładów energetycznych i produkcyjnych powinny skupić się w pierwszej kolejności na maksymalizacji efektywnego okresu eksploatacyjnego oraz na zapobieganiu stratom energii.

W ciągu ostatnich 20 lat przeciętna grubość izolacji fasad domów wzrosła blisko dwukrotnie. Pozwoliło to zredukować średnie straty ciepła do poziomu poniżej 10 W/m2. W tym samym czasie średnia grubość izolacji w zakładach przemysłowych pozostała praktycznie taka sama. Mówimy tu o stratach ciepła sięgających 150 W/m2.

Warto zauważyć, że straty ciepła są tym większe, im większa jest temperatura. Słaba termoizolacja potrafi być sporym problemem nawet w domu, w którym różnica temperatur pomiędzy przegrodą wynosi maksymalnie 30-40 stopni. Ubytki na np. kiepsko zaizolowanej rurze o temperaturze rzędu 150-200 stopni celcjusza będą kilkukrotnie wyższe.

Znalezione obrazy dla zapytania heat

Sytuację świetnie podsumował ostatni raport TIPCHECK.

W dużym zakładzie energetycznym dokonano audytu, podczas którego wnikliwie przyjrzano się niezaizolowanym zaworom kołnierzowym instalacji pary wodnej. Za pomocą programów kalkulacyjnych TIPCHECK i PAROC Calculus określono średnie straty ciepła. Wyniosły one 1964 W/m. Obliczono także koszty straty ciepła dla pojedynczego zaworu o średnicy DN 250 (2128,24 zł rocznie) oraz DN 350 (7084,89 zł rocznie). Przyjęto, że jeden niezaizolowany zawór odpowiada odcinkowi o długości 1,5 m niezaizolowanego rurociągu o tej samej średnicy.

W celu zwiększenia efektywności energetycznej instalacji, zaproponowano zaizolowanie zaworów kołnierzowych otulinami z wełny kamiennej PAROC Pro Section. Zastosowano izolację o grubości jedynie 30 mm w przypadku zaworów DN 250 oraz 60 mm dla zaworów DN 350. Udało się zmniejszyć jednostkowe roczne zużycie energii o odpowiednio 24.020 kWh oraz 84.271 kWh. Inwestując 248,36 zł (DN 250) lub 386,63 zł (DN 350) w izolację pojedynczego zaworu, można by zaoszczędzić 1900,86 zł lub 6668,94 zł rocznie. Przedsięwzięcie zwróciłoby się nie w przeciągu lat, lecz miesięcy. To pokazuje, jak ważnym aspektem jest rentowności zakładu produkcyjnego jest właściwa termoizolacja.

Europejska Fundacja Izolacji Przemysłowych (EIIF), organizacja non-profit działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju w obrębie sektora energetycznego i produkcyjnego, szacuje potencjał rocznej redukcji energii w 27 krajach członkowskich na poziomie 620.000.000 GJ. To tyle, co paredziesiąt elektrownii jądrowych, albo pareset elektrownii węglowych. Łatwo zauważyć, ze termoizolacja w przemyśle to właściwie konieczność. Może przynieść duże zyski dla zakładów produkcyjnych, ale co najważniejsze – realnie wpłynąć na poprawę czystości środowiska.

źródło : PAROC/media.towergroup.com.pl

Redakcja Termomodernizacja