W stosunku do roku 1990 musimy wobec tego ograniczyć emisję dwutlenku węgla do 20%, zwiększyć efektywność energetyczną o 20% i zwiększyć udział energii elektrycznej i cieplnej produkowanej z odnawialnych źródeł o 20%.

Efektywność energetyczna jest w dzisiejszych czasach bardzo istotna i jak sama nazwa wskazuje jest to ograniczanie marnotrawienia energii wychodząc od tych najmniejszych elementów naszej gospodarki, czyli gospodarstw domowych, do tych największych zakładów produkcyjnych, zakładów energetycznych itd.

Wprowadzanie w życie efektywnego wykorzystywania energii nie jest zabiegiem prostym. Polega to na uświadomieniu ludziom, jak cenna jest energia elektryczna i cieplna. Powinno ono rozpocząć się od jak najprostszych zabiegów, czyli zdiagnozowania w poszczególnych obiektach, którędy oraz skąd ta energia ucieka. W budynkach jednorodzinnych jest to sprawa łatwa, ponieważ możemy wykonać audyt energetyczny. Następnym zabiegiem są prace termomodernizacyjne, ograniczające tę ucieczkę energii. Służą do tego docieplenia, wymiana okien, uszczelnienia. Efektem jest mniejsze zapotrzebowanie budynku na energię. W budynkach przemysłowych ten proces jest dużo bardziej skomplikowany i służy do tego zapis w dyrektywie Unii Europejskiej, z którego wynika, że takie przedsiębiorstwa powinny przygotowywać audyt efektywności energetycznej.