Definiując pojęcie termomodernizacja musimy odwołać się do Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 5 stycznia 2017 roku ogłoszono tekst jednolity tego dokumentu, zawierający ostatnie poprawki.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Ustawodawca podaje konkretną definicję termomodernizacji pod pojęciem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Zapoznajmy się z nią.

Upraszczając zapisy ustawy do niezbędnego minimum, skupiając się na samym pojęciu, a nie kwestiach dofinansowania (ponieważ o tym innym razem) – przedsięwzięcie termomodernizacyjne to:

 • inwestycja, na skutek której zredukujemy zapotrzebowanie na energię cieplną na potrzeby ogrzewania budynku, a także podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • inwestycja, która redukuje zużycie energii pierwotnej w lokalnej sieci ciepłowniczej oraz zasilającym go źródle ciepła,
 • przyłączenie budynku do scentralizowanego źródła ciepła (i likwidacja tym samym lokalnego),
 • wymiana (całkowita lub częściowa) źródła energii na odnawialne lub wysokosprawną kogenerację.

termomodernizacja - inwestycja w OZE

Wystarcza oczywiście spełnienie jednego z wymieniowych punktów, by uznać przedsięwzięcie za termomodernizacyjne.

Jak to rozumieć?

Przytoczyliśmy już odpowiednie przepisy, zajmijmy się więc przykładami termomodernizacji, które rozwieją każde wątpliwości.

Pierwszą dużą grupą inwestycji są redukcje strat ciepła przez przegrody budynku. Bez wątpienia możemy tutaj zakwalifikować:

 • docieplanie ścian, dachu, stropów oraz podłóg,
 • wymianę okien lub drzwi.

Wielu inwestorów twierdzi że na tym kończy się pojęcie termomodernizacji. Nic bardziej mylnego! Termomodernizacja jest to również modernizacja lub wymiana instalacji grzewczej budynku, w której efekcie zminimalizujemy straty, zwiększymy efektywność i zaoszczędzimy energię – jak na przykład:

 • wymiana grzejników,
 • zmiana rodzaju ogrzewania (instalacja podłogówki, ogrzewania powietrznego itp.),
 • montaż zaworów termostatycznych,
 • instalacja regulatorów pokojowych lub pogodowych,
 • izolacja przewodów,
 • modernizacja układu przygotowania ciepłej wody użytkowej (zbiornik c.w.u., podgrzewacz przepływowy),
 • modernizacja wentylacji – inwestycja w wentylację mechaniczną oraz odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego.

Oczywiście nie możemy zapomnieć o źródłach ciepła, dodajmy więc:

 • wymianę źródła ciepła – np. kupujemy nowy kocioł o wyższej sprawności lub podłączamy się do miejskiej sieci ciepłowniczej (wtedy likwidujemy własne, tzw. lokalne, źródło ciepła),
 • zmianę nośnika energii – zamieniamy np. węgiel na pelet (oczywiście zwykle wiąże się to z kupnem nowego kotła – ale są wyjątki, więc takie działanie zostało wyróżnione),
 • inwestycję w odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne, pompy ciepła, biopaliwa itp.,
 • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji – produkujemy ciepło i prąd (ten punkt skłania się bardziej ku spółdzielniom i samorządom, które mają fundusze na takie inwestycje).

Co zyskujemy?

Podstawowymi efektami termomodernizacji, pozwalającymi określić tym mianem naszą inwestycję, są:

 • zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną,
 • redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną pochodzącą z paliwa,

a co za tym idzie zmniejszenie kosztów pozyskania energii – jednym słowem OSZCZĘDNOŚĆ.

oszczędność

Dodatkowo…

Poza wymaganymi dla spełnienia pojęcia termomodernizacji efektami, zwykle użytkownik zauważa inne pozytywy dokonanej inwestycji, takie jak:

 • wzrost komfortu użytkowania budynku, na skutek podniesienia komfortu cieplnego i ułatwienia obsługi instalacji grzewczej,
 • redukcja lub całkowita likwidacja emisji substancji szkodliwych dla środowiska,
 • uproszczenie konserwacji instalacji grzewczej,
 • podniesienie walorów estetycznych budynku.

Należy jednak podkreślić, że są to tylko poboczne (ale jak znaczące!) plusy. W skrócie – zmiana samego koloru lub faktury elewacji nie jest termomodernizacją!

Jak termomodernizacja, to z głową!

Przed podjęciem decyzji o przedsięwzięciu termomodernizacyjnym należy rozważyć koszty inwestycyjne oraz finalny wpływ modernizacji na zapotrzebowanie na ciepło budynku. Nieocenionym wsparciem jest rzetelnie przeprowadzony audyt energetyczny. Określi on zakres inwestycji, rozwiązania techniczne oraz koszty, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego.

Opracowano na podstawie: informacje NAPE, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – tekst jednolity z dn. 5 stycznia 2017.

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja