PolSEFF2 jest drugą edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii opracowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PolSEFF2 jest linią kredytową o wartości 200 milionów EURO, która za pośrednictwem banków uczestniczących ma być rozdysponowana w formie kredytów małym i średnim przedsiębiorstwom na finansowanie inwestycji poprawiających ich efektywność energetyczną.
 
Celami projektu jest:
• Ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz termomodernizacji budynków, w tym polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
• Finansowanie inwestycji energooszczędnych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 
Inwestycje, które mogą zostać dofinansowane muszą znajdować się w następujących kategoriach (Lista zaktualizowana w marcu 2015):
• Izolacje termiczne,
   o Dachy
   o Ściany
• Okna, drzwi, bramy, panele fasadowe,
   o Dachowe, połaciowe
   o Okna, drzwi, bramy pionowe,
• Ogrzewanie,
   o Wodne kotły gazowe, olejowe
   o Wodne kotły węglowe
   o Wodne kotły na biomasę
   o Nagrzewnice powietrza
   o Promienniki podczerwieni
• Ciepłownictwo,
   o Kompaktowe węzły cieplne
• Oświetlenie,
   o Świetlówki kompaktowe
   o Świetlówki liniowe
   o Wysokoprężne sodowe źródła światła
   o Metalohalogenkowe źródła światła
   o Pozostałe lampy wyładowcze wysokiego natężenia światła
   o Źródła światła LED
 
Aby dostać dofinansowanie Powyższe inwestycje muszą charakteryzować się wskaźnikiem oszczędności energii minimum 30%.
 
Źródło: polseff2.org