W 2014 roku na terenie Małopolski przeprowadzono ponad 8 tys. inwestycji z zakresu ograniczania emisji powierzchniowej.

 
Inwestycje obejmowały likwidację kotłów na paliwo stałe (3100), termomodernizację (924), zastosowanie odnawialnego źródła energii (4041) czy modernizację sieci ciepłowniczej (27).
 
Przeprowadzona w 2014 roku termomodernizacja dotyczyła 289 budynków publicznych oraz 635 budynków mieszkalnych. Pełna termomodernizacja obejmująca docieplenie ścian zewnętrznych, stropów oraz wymianę okien stanowiła zaledwie 12,6% termomodernizowanych obiektów. Termomodernizacji częściowej polegającej na ociepleniu ścian lub stropodachu poddanych zostało 20,8% obiektów, a w 64,7% budynków wymieniono stolarkę okienną. W pozostałych obiektach (1,9%) np. wymieniono drzwi zewnętrzne, zmodernizowano instalację c.o., zamontowano termoregulatory przygrzejnikowe. Najwięcej inwestycji termomodernizacyjnych przeprowadzono w Krakowie (565 budynków), mieście Tarnów (40 budynków), Trzebini (23 budynki), Chrzanowie (23 budynki), Kętach (15 budynków).
Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym
Termomodernizacja budynków i lokali mieszkalnych prowadzona była na terenie gminy Alwernia, Brzesko, Brzeszcze, Chełmek, Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Gorlice (miejska), Kęty, Kraków, Libiąż, Nowy Sącz, Piwniczna Zdrój, Skała, Sucha Beskidzka, Tarnów, Trzebinia, Wadowice, Zakopane oraz na terenie powiatu proszowickiego. Łączny koszt realizacji działań z tego zakresu wyniósł prawie 29 mln zł.
Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w obiektach użyteczności publicznej
Województwo Małopolskie prowadzi konkurs „Małopolskie Remizy”, w ramach którego udziela dofinansowania na prace budowlano-remontowe w małopolskich remizach strażackich. W 2014 roku w ramach tego konkursu działania w zakresie termomodernizacji budynków przeprowadzono m.in. w gminie Biecz (OSP Biecz), Brzeźnica (OSP Paszkówka), Budzów (OSP Budzów), Bukowina Tatrzańska (OSP Brzegi), Gołcza (OSP Wielkanoc), Gorlice (OSP Zagórzany), Gręboszów (OSP Biskupice), Iwkowa (OSP Porąbka Iwkowska), Kęty (OSP Kęty), Kłaj (OSP Kłaj), Koniusza (OSP Karwin), Krzeszowice (OSP Siedlec), Lipnica Wielka (OSP Przywarówka), Łapanów (OSP Tarnawa), Nowy Wiśnicz (OSP Kobyle), Stryszów (OSP Zakrzów), Szaflary (OSP Skrzypne), Tarnów (OSP Wola Rzędzińska). Łączny koszt środków wydatkowanych na termomodernizację.
 
Źródło: Dokument „Podsumowanie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w 2014 roku”