W dniu 21.04.2015 w Auli Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się kolejna edycja OZE Day. W tym roku tematem przewodnim była efektywność energetyczna.

 

Na wydarzenie to składa się kilka elementów. Po pierwsze konferencja, na której prelegenci przedstawili zgromadzonej publiczności problemy związane z efektywnością energetyczną i zaproponowali możliwości jej poprawy, na podstawie przykładów z całej Europy. Równocześnie z konferencją odbywała się mobilna ekspozycja pojazdów ekologicznych. Samochody elektryczne, hybrydowe i inne ekologiczne pojazdy były pokazane uczestnikom OZE Day. Środa, 22.04.2015 to dzień warsztatów zorganizowanych w ramach OZE Day. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii.
 
Moim zdaniem najciekawiej jednak, zapowiadała się dyskusja pt. „Czym oddycha Kraków”. Odbyła się wieczorem 21.04.2015. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego, Krakowskiego Alarmu Smogowego jak również przedstawiciel Służby Zdrowia.
 
 
Dyskusja dotyczyła problemu niskiej emisji w Krakowie. Stan powietrza spowodowany niską emisją jest beznadziejny w sezonie grzewczym, trochę lepiej jest w trakcie miesięcy letnich. Zachorowania na nowotwory spowodowane złą jakością powietrza w Krakowie są coraz częstsze. Problem dotyczy zatem bezpośrednio życia mieszkańców Krakowa. Choć jak pokazują pomiary zanieczyszczeń, w całym województwie małopolskim jest taki problem.
Jakie jest więc rozwiązanie problemu niskiej emisji i słabej jakości powietrza?
Najczęściej podawanym przepisem jest wymiana palenisk węglowych. Kotły, w których spala się tak naprawdę wszystko. Od śmieci, plastików przez miał słabej jakości do zasiarczonego węgla. Wszystko to sprawia, że zanieczyszczenia takiej jak pyły, benzo(a)piren i wiele innych wydostają się z kominów wprost na ulice miast.
Osobiście, uważam, że wymiana źródła ciepła to dobre rozwiązanie ale nie jest najlepsze. Sprawa powinna być rozwiązana kompleksowo. Przede wszystkim powinno się obniżyć zapotrzebowanie na energię w budownictwie poprzez termomodernizację. Pieniądze przeznaczone na dofinansowania wymiany źródła ciepła mogłyby wspomóc wiele procesów termomodernizacyjnych. Również programy ograniczenia niskiej emisji nie kładą nacisku na termomodernizację budynków osób prywatnych. Termomodernizacja nie dość, że spowoduje spadek zapotrzebowania na energię, czyli spalanie mniejszej ilości paliw, to pozwoli zaoszczędzić pieniądze na zakup nowoczesnego źródła ciepła. Uważam również, że wymierny efekt przyniosłaby akcja uświadamiająca mieszkańców. Pokazanie im nie tylko korzyści ekologicznych ale również ekonomicznych, spowodowałoby, że termomodernizacja połączona z wymianą źródła ciepła byłaby zjawiskiem częstszym. Patrząc szerzej, powinno to się przyczynić do unowocześnienia polskiej gospodarki.
 
Pozostaje mieć tylko nadzieję, że problem zostanie rozwiązany. Pomysłów jest wiele, jednakże równie dużo jest przeciwności na drodze wdrożenia w życie tych pomysłów.
 
Łukasz Piechowicz – Termo24.pl