Mamy skuteczną metodę walki ze smogiem – termomodernizacja

Polska jest europejskim rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy nawet o 500-600%. Największymi trucicielami powietrza nie są samochody czy przemysł, ale nieocieplone lub słabo ocieplone budynki. Termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji niebezpiecznych substancji aż o 95% dla pyłów, 98% rakotwórczego benzo(a)pirenu, 80% dwutlenku siarki, 43% dla tlenków azotu czy w końcu o 72% dwutlenku węgla. Co ważne podkreślenia jest ekonomicznie opłacalna, znacząco ogranicza zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku i zwraca się niemal po dekadzie.

Zatrważające fakty

Polacy zamieszkują w niedostatecznie zaizolowanych budynkach. Szacuje się, że problem
ten dotyczy ponad 72% jednorodzinnych domów mieszkalnych. Jednocześnie ok. 70% budynków jednorodzinnych ogrzewanych jest przy użyciu węgla, co powoduje, że w Polsce jest około
3,5 milionów kotłów węglowych. Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przeważają urządzenia wiekowe, wyeksploatowane, cechujące się niską efektywnością spalania i wysoką emisją szkodliwych substancji będących głównym źródłem smogu. Budynki wybudowane przed 1989 rokiem z reguły nie posiadają żadnej izolacji termicznej. Zaledwie 1% wszystkich budynków w Polsce można uznać za energooszczędne, przede wszystkim te, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat. Dane m.in. Ministerstwa Środowiska jednoznacznie wskazują, że indywidualne ogrzewanie budynków mieszkalnych odpowiada za 40% emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz 78% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym rakotwórczego benzo(a)pirenu. Termomodernizacja to jeden z najbardziej efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych sposobów ograniczających smog na terenie naszego kraju.

„Termomodernizacja najlepszy sposób na ograniczenie smogu”

Kampania społeczna jest odpowiedzią na współczesne potrzeby nie tylko sektora budowlanego, ale przede wszystkim polskiego społeczeństwa zagrożonego zanieczyszczeniem powietrza. Nie tylko
w ostatnich dniach media podnosiły temat alarmu smogowego i jakości powietrza w całej Polsce.

Najważniejsze wnioski z raportu:

  • Ocieplanie przegród zewnętrznych pozwala na znaczące ograniczenie strat ciepła, podwyższenie komfortu cieplnego, ograniczenie ryzyka rozwoju pleśni i wyeliminowanie mostków cieplnych;
  • Sama wymiana starych kotłów węglowych na nowe kotły 5 klasy przyczyni się do wzrostu kosztów użytkowania budynków – 361 zł rocznie w analizowanych przypadku;
  • Wzrost kosztów użytkowania budynków może zwiększyć skalę ubóstwa energetycznego i spowodować, że oczekiwane efekty (zmniejszenie emisji w wyniku wymiany kotła) będą nietrwałe – powrót do wykorzystywania taniego paliwa;
  • Przeprowadzenie wymiany kotła przed ociepleniem budynku spowoduje, że trzeba będzie zastosować urządzenie o ponad dwukrotnie większej mocy – przewymiarowane po późniejszym ociepleniu budynku;
  • Największe oszczędności w kosztach użytkowania budynków daje kompleksowa termomodernizacja – 3,3 tys. zł rocznie w analizowanym przypadku;
  • W stosunku do samej wymiany kotła lub ocieplenia przegród kompleksowa termomodernizacja pozwala na największą redukcję emisji zanieczyszczeń – w analizowanych przypadku o 95% dla pyłów, o 98% dla B(a)P, o 80% dla SO2, o 43% dla NOx, o 97% dla CO i o 72% dla CO2;
  • W stosunku do wariantu bazowego redukcja zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji wynosi 60%, na energię końcową do ogrzewania i przygotowania c.w.u. 70%, a na energię pierwotną 68% po przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji;
  • Aby działania polegające na przeprowadzeniu głębokiej termomodernizacji były skutecznym sposobem walki ze smogiem powinny koncentrować się na budynkach jednorodzinnych zbudowanych przed 1989 rokiem wykorzystujących do ogrzewania paliwa stałe;
  • Konieczne jest powstanie długoletniego programu wspierającego działania termomodernizacyjne w obszarze budynków jednorodzinnych.

 

Źródło:  materiały po konferencji Politechniki Warszawskiej i Termo Organiki