Sześć elbląskich szkół zyska nowy wygląd. Urząd Miejski otrzyma dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”.

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji sześciu obiektów oświatowych: Gimnazjum nr 2 przy ul. Robotniczej 173, Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Daszyńskiego 1, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju 44, Gimnazjum nr 5 przy ul. Agrykola 6, Gimnazjum nr 9 przy ul. Browarnej 1 i Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Modlińskiej 39. Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 11,5 mln zł – 5 mln zł pochodzić będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, o kolejne 30 proc. dofinansowania samorząd będzie zabiegał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2010-2011

W latach 2001-2008 Elbląg przeprowadził termomodernizację 30 obiektów użyteczności publicznej: ośmiu szkół podstawowych, dwóch liceów ogólnokształcących, technikum, gimnazjum, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, przedszkola oraz sześciu przychodni zdrowia, siedmiu budynków mieszkalnych, dwóch budynków użytkowych i krytej pływalni.

W 2009 r., korzystając ze wsparcia finansowego Państw Darczyńców w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wykonana została termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Bursy Szkolnej nr 3.

Źródło:  Elbląska Gazeta Internetowa, www.portel.pl