Wszędzie tam, gdzie istnieje instalacja gazociągowa najpopularniejszym źródłem ciepła dla domu są kotły gazowe. Oferta rynkowa w tym względzie jest ogromna. 

Osoby decydujące się na wybór kotła gazowego do celów grzewczych mogę przebierać wśród wielu producentów, ale również pośród kilku typów kotłów gazowych. Warto mieć świadomość jakie cechy mają poszczególne urządzenia spalające gaz ziemny.

Kocioł gazowy z palnikiem atmosferycznym
Produkowany jako stalowy lub żeliwny.
W tym kotle gaz spala się w otwartej komorze spalania, tlen  niezbędny do tego procesu dostarczany jest bezpośrednio z otoczenia, a jego ilość nie jest w żaden sposób regulowana, zależy tylko od ilości  gazu doprowadzonego dyszą. Urządzenia te za każdym razem pracują z taką samą mocą. W sytuacji gdy kocioł jest przewymiarowany ilość cykli załączających i przerw w paleniu płomienia jest duża. Jeśli poza tym zastosowana grzejniki o małej pojemności wodnej kocioł zapala się i gaśnie co chwilę. Niesie to ze sobą spore straty energii.

Kocioł gazowy atmosferyczne z palnikiem modulowanym
Bardzo podobny do poprzedniego, proces spalania gazu przebiega w ten sam sposób, tlen pobierany jest z otoczenia. Jednak tutaj dostarczona ilość gazu jest zależna od nastawy temperatury kotła i temperatury rzeczywistej wypływającej z niego wody. Innymi słowy kocioł pobiera różną ilość gazu dostosowaną do zapotrzebowania i nie wyłącza się tak często. Bywa, że właściciel po wymianie kotła atmosferycznego bez regulacji na kocioł z palnikiem modulowanym niepokoi się, że kocioł pracuję ciągle i obawia się wzrostu rachunków. W rzeczywistości urządzenie to zużywa mniej gazu i ma wyższą sprawność.

Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania
Od poprzednich urządzeń różni go fakt, iż tlen niezbędny do spalania doprowadzony jest specjalnych przewodem ssącym z zewnątrz, a komora spalania jest zamknięta na pomieszczenie w którym znajduje się kocioł. Urządzenia te często na wlocie powietrza do komory spalania lub na wylocie spalin mają zamontowany wentylator wspomagający ciąg. Kotły z zamkniętą komorą spalania z powodzeniem stosuje się w pomieszczeniach, w których zbyt krótki komin nie zapewniłby wymaganego ciągu kominowego. Wylot spalin może być wypuszczony poprzez ścianę na zewnątrz (respektując oczywiście przepisy budowlane) Stosowane są na najwyższych kondygnacjach budynków wielorodzinnych, oraz w pomieszczeniach o innym przeznaczeniu niż kotłownia ( kuchnia, łazienka) Sprawność urządzeń jest podobna jak w przypadku kotła z otwartą komorą spalania.

Kocioł gazowy z palnikiem wentylatorowym
Wykonywane są jako kotły z zamknięta komora spalania. Powietrze dostarczane jest przewodem, jednak tutaj za pomocą wentylatora zostaje już wstępnie zmieszane z gazem.
Usuwanie spalin może nastąpić poprzez przewód spalinowy w ścianie, jak i wyprowadzonego do komina. Urządzenia te charakteryzuję się nieco wyższymi sprawnościami niż standardowe kotły z zamkniętą komorą spalania.

Kocioł gazowy kondensacyjny
Urządzeni te produkowane są jako wiszące kotły z zamkniętą komorą spalania.
Najważniejsza ich cecha to pozyskiwanie energii cieplnej nie tylko bezpośrednio ze spalania, ale również ze skraplania pary wodnej unoszonej w spalinach. Dzięki temu temperatura spalin trafiających do komina jest dużo niższa niż w zwykłych kotłach (w których może przekraczać 100 oC)  Już samo to świadczy, że sprawności tych urządzeń są wyższe niż pozostałych kotłów. Mówiąc potocznie ciepło nie ucieka kominem. Kondensat jaki powstaje odprowadzany jest do kanalizacji, jego odczyn jest kwaśny, więc nie jest problem, że trafia w środowisko zasadowe miejskich ścieków.

Autor: Agnieszka Knaperek