Ulga termomodernizacyjna jako wsparcie dla Czystego Powietrza

W przypadku dochodów uzyskiwanych w walutach obcych, do wyliczenia dochodu stosuje się średni kurs NBP z dnia ostatniego dnia poprzedniego roku, pod warunkiem, że za okres podatkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy okres podatkowy jest określany inaczej, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego. Intensywność dofinansowania ustalana jest w zależności od możliwości … Czytaj dalej Ulga termomodernizacyjna jako wsparcie dla Czystego Powietrza