Zgodnie z informacjami jakie do nas dotarły informujemy, iż uchwałą Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zatwierdzono zmianę w Programie Czyste Powietrze w zakresie zapisów obowiązujących dla wniosków składanych od 1 lipca 2019 roku.

Zmiana dotyczy usunięcia ograniczenia w finansowaniu kotłów na biomasę od 1 lipca 2019 r. (Program priorytetowy – pkt 6.7, lit. C, podpunkt VII).

Poniżej w tabeli pokazujemy wycinek z zapisów Programu jaki był przed zmianą  i jak będzie wyglądał po zmianach:

To dobra wiadomość dla osób, które będą chciały zainstalować kocioł biomasowy, mając alternatywę montażu gazowego kotła kondensacyjnego.

Pozostałe zmiany wchodzące 1 lipca – bez zmian

Nie ulega zmianie zapis, że dla wniosków złożonych 01 lipca 2019 roku koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

 

Już ponad 51 tys. wniosków o wartości przeszło 1 mld zł w programie „Czyste powietrze”

 

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.