Jako instalacja jednokotłowa Vitocrossal 300 (typ CR3B) jest największym kotłem kondensacyjnym w kompletnym programie Viessmann. Nadaje się on równie dobrze do budynków mieszkalnych, lokalnych sieci ciepłowniczych, jak i większych budynków użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.

Zaawansowana technika kondensacyjna

Nowa konstrukcja powierzchni wymiany ciepła Inox-Crossal pozwala na rozszerzenie zakresu mocy kotłów Vitocrossal 300 do 1400 kW, przy zachowaniu umiarkowanych rozmiarów i niewielkim ciężarze. W celu ułatwienia montażu, kocioł jest podzielny.

Wymiennik Inox-Crossal ze stali szlachetnej zapewnia idealne warunki dla skutecznego wykorzystania ciepła kondensacji. Powierzchnie wymiany ciepła są tak skonstruowane, by spaliny i kondensat przepływały w tym samym kierunku – w dół. Dzięki temu, w połączeniu z gładką powierzchnią stali szlachetnej, zapewnia ciągły efekt samooczyszczenia powierzchni wymiany ciepła. Gwarantuje to maksymalne wykorzystanie energii paliwa, zwiększenie niezawodności i trwałości kotła oraz obniżenie kosztów konserwacji.

Wyjątkowo skuteczne przekazywanie ciepła i wysoki stopień kondensacji sprawiają, że w czasie normalnej eksploatacji kocioł pracuje ze sprawnością do 98% (Hs)/109% (Hi). Tak wysoką efektywność zapewnia przeciwprądowy przepływ spalin i wody grzewczej oraz silnie turbulentny przepływ spalin przez powierzchnie grzewcze kotła.

Drugi króciec powrotu wody grzewczej umożliwia podłączenie kotła do instalacji w sposób szczególnie korzystny dla trybu pracy kondensacyjnej.

Komfortowy i sprawny regulator

Ekonomiczną i niezawodną pracę instalacji grzewczej zapewnia zdolny do komunikowania się system regulacji Vitotronic. Regulator kaskadowy Vitotronic 300-K umieszczono teraz z boku kotła, aby ułatwić jego obsługę. Może on sterować maksymalnie czterema kotłami z płynnie obniżaną temperaturą wody w kotle oraz instalacją grzewczą z jednym lub dwoma obiegami grzewczymi z zaworami mieszającymi. Szczególnie komfortowy jest podświetlany ekran tekstowy regulatora ze zintegrowanym systemem diagnostycznym.

Urządzenia zewnętrzne przyłącza się poprzez wtyk systemowy. Standardowa magistrala LON pozwala na pełną integrację z systemami automatyki budynku. Możliwe jest zdalne, cią¬głe monitorowanie instalacji poprzez Internet i TeleControl z Vitocom i Vitodata.

Przegląd zalet:

•    Największa jednokotłowa instalacja kondensacyjna, w całości ze stali szlachetnej
•    Znamionowa moc cieplna: 787 do 1400 kW (przy temperaturach systemu grzewczego 50/30°C
•    Znamionowa moc cieplna: 720 do 1280 kW (przy temperaturach systemu grzewczego 80/60°C)
•    Sprawność znormalizowana: 98% (Hs)/109% (Hi)
•    Dopuszczalne ciśnienie robocze: 6 bar
•    Wysoka niezawodność i długa żywotność dzięki odpornej na korozję powierzchni Inox-Crossal ze stali szlachetnej
•    Powierzchnia Inox-Crossal zapewnia bardzo skuteczne przekazywanie ciepła i wysoki stopień kondensacji
•    Efekt samooczyszczania, dzięki gładkiej powierzchni stali szlachetnej
•    Dotrzymanie najostrzejszych wartości granicznych emisji
•    Niskoemisyjne spalanie, dzięki przelotowej komorze spalania o niskim obciążeniu cieplnym
•    Łatwe wstawianie, dzięki dzielonej konstrukcji kotła
•    Dwa króćce powrotu, dla optymalnego pod względem kondensacji wpięcia do instalacji
•    Regulator Vitotronic usytuowany z boku, na wysokości oczu, ułatwia sterowanie i kontrolę pracy urządzenia
•    Możliwość stosowania wszystkich powszechnie stosowanych palników gazowych

Źródło: materiały firmy Viessmann