Prawie 600 dni na pozbycie się kopciuchów

Licznik ma na celu uświadomienie mieszkańcom konieczności wymiany starych kotłów na węgiel i drewno oraz wzrost mobilizacji władz poszczególnych gmin do skutecznego działania na rzecz likwidacji źródeł niskiej emisji. Samorządy i środowiska działające na rzecz czystego powietrza wyszły z inicjatywą “600 dni dla czystego powietrza”, która ma na celu pełne wdrożenie uchwały antysmogowej na terenie gmin otaczających Kraków.

Do daty wejścia w życie uchwały pozostało 584 dni. Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 r. stare kotły będą nielegalne. W gminach Metropolii Krakowskiej na co dzień użytkowanych jest ponad 20 tys. kotłów na węgiel i drewno, które muszą zostać wymienione zgodnie z wymogami uchwały antysmogowej. Każdego dnia w sąsiedztwie Krakowa powinno być wymienianych ponad 30 starych kotłów. W 2020 r. wymieniono 2412 pieców i kotłów na paliwa stałe. Okazuje się, że w takim tempie wymiana wszystkich kopciuchów zajmie prawie 10 lat!

Przypomnijmy, że kopciuchami nazywane są wszystkie urządzenia grzewcze, które nie spełniają co najmniej 3 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 oraz kotły pozbawione tabliczek znamionowych. Mieszkańcy, którzy nie dostosują się do przepisów poniosą kary finansowe – mandat może wynieść do 500 zł, zaś kara grzywny do 5 000 zł. Kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 należy wymienić do końca 2026 roku.

Na terenie każdej z gmin przystępujących do inicjatywy funkcjonują już punkty, w których mieszkańcy mogą otrzymać pomoc przy uzyskaniu dotacji na wymianę starego pieca i docieplenie domu. Pomysłodawcy inicjatywy przekonują, że żadna osoba korzystająca z urządzeń wymagających wymiany na mocy uchwały antysmogowej nie może zostać pozostawiona bez pomocy.

Kampania informacyjna, każda gmina dostanie po 30 tys. zł

14 gmin przystępujących do Inicjatywy 600 zobowiązały się do prowadzenia kampanii informacyjnej informującej o terminie wejścia w życie uchwały antysmogowej, możliwości uzyskania dotacji na wymianę starego źródła ciepła i termomodernizację domu oraz konsekwencjach niedostosowania się do wymogów uchwały antysmogowej. Miasto Kraków przeznaczy po 30 tys. złotych dla gmin przystępujących do niniejszej inicjatywy – środki te będą wykorzystane na działania przyspieszające wymianę starych kotłów na węgiel i drewno, w szczególności na bezpośrednie dotarcie do mieszkańców, którzy korzystają ze starych urządzeń grzewczych i przekonania ich do zmiany systemu ogrzewania. Raz na kwartał gminy będą sprawozdawać o postępach w wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ich terenie, a Miasto Kraków będzie informować opinię publiczną o efektach tych działań.

Większość gmin obwarzanka krakowskiego przeprowadziła już inwentaryzację urządzeń grzewczych.

–Inwentaryzacja pokazała nam, że w naszej gminie do wymiany jest 650 pozaklasowych kotłów – mówi Krzysztof Wołos, wójt gminy Wielka Wieś. W ostatnich latach zbudowaliśmy zespół ekodoradców, który pomaga ludziom w pozyskaniu dotacji na nowe urządzenia grzewcze i docieplenie domu. Dzięki ich działaniom świadomość konieczności wymiany starych pieców wśród mieszkańców znacząco wzrosła i jestem przekonany, że do wejścia w życie uchwały antysmogowej uda się wymienić pozaklasowe kotły – dodaje wójt Wołos.

Z kolei zastępca burmistrza Skawiny Tomasz Ożóg powiedział, że gmina jest przygotowana i zdeterminowana, żeby zlikwidować wszystkie pozaklasowe kotły do końca 2022 r. W Skawinie do likwidacji pozostało jeszcze około dwa tysiące pozaklasowych urządzeń. Miasto planuje wymianę tysiąca kopciuchów w tym roku, a kolejny tysiąc zaplanowano na 2022 r.

Wsparcie w programie Czyste Powietrze

Od 1 stycznia 2021 r. w Małopolsce nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel. Osoby decydujące się na pozyskanie wsparcia finansowego z dostępnych programów, np. rządowego Programu Czyste Powietrze lub programu gminnego, mogą stary kocioł zastąpić pompą ciepła, kotłem gazowym, ogrzewaniem elektrycznym, ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotłem na lekki olej opałowy.

Źródło: Licznik Kopciuchów

Warszawie pozostało do zlikwidowania ponad 14 tys. kopciuchów

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.