Zmiany w Warunkach Technicznych, jakie weszły w życie w tym roku, jako jedni z pierwszych odczuli projektanci i wykonawcy budowlani, którym przyszło brać kolejne poprawki m.in. przy obliczaniu współczynnika przenikania ciepła dla przegród budowlanych. Jak wygląda sytuacja w przypadku fasad wentylowanych?

 
Nowe wymagania w zakresie izolacyjności i ochrony cieplnej budynku wniosły obowiązek uwzględniania szeregu poprawek podczas obliczania współczynnika przenikania ciepła U. Dla fasad wentylowanych pod uwagę powinniśmy brać poprawki wynikające z wybranego sposobu mocowania materiału izolacyjnego, a także z samych warstw ściany. Na ostateczną izolacyjność termiczną mają bowiem wpływ takie czynniki, jak łączniki mechaniczne, nieszczelności w warstwie izolacyjnej, cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji czy konsole montażowe systemu panelowego elewacji.
 
 
Poprawka nr 1: mechaniczne mocowanie izolacji
W kwestii wpływu łączników mechanicznych na izolacyjność przegrody warto stosować się do europejskich aprobat technicznych dot. złożonych systemów izolacji cieplnej z wyprawkami tynkarskimi ETAG-004:2008. Określa ona poprawki ΔUf na najpopularniejsze rozwiązania, które w końcowym rachunku należy pomnożyć przez średnią ilość łączników przypadających na 1m2 elewacji. I tak, dla łączników ze stali nierdzewnej z główką z tworzywa oraz dla łączników ze szczeliną powietrzną przy główce ΔUf wynosi 0,002, dla łączników ze stali galwanizowanej z główką przykrytą tworzywem – 0,004, zaś dla wszystkich pozostałych – 0,008 W/m2K.
 
Poprawki nr 2: nieszczelności i cyrkulacja powietrza po cieplejszej stronie izolacji
Zgodnie z normą PN-EN ISO 6946:2008 pustki powietrzne mogą zwiększać współczynnik przenikania ciepła komponentu przez zwiększenie przenoszenia ciepła przez promieniowanie i konwekcję. Gdy przechodzą od ciepłej do zimnej strony izolacji, łącznie z wnękami powodującymi swobodną cyrkulację powietrza między ciepłą i zimną stroną izolacji, do obliczeń należy brać poprawkę rzędu 0,04. Gdy w analogicznej sytuacji pustki nie powodują jednak cyrkulacji powietrza, poprawka wynosi już 0,01. Nie musimy uwzględniać jej w ogóle, jeśli w obrębie izolacji występują jedynie mniejsze pustki powietrzne lub nie ma ich wcale, np. w wyniku zastosowania odpowiednich rozwiązań materiałowych. – W przypadku precyzyjnego zamontowania dokładnie dopasowanej izolacji o sprężystej i włóknistej strukturze oraz o niskim współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,034 W/m•K, możemy bez ryzyka przyjmować poprawkę na poziomie 0 – dodaje Piotr Pawlak, Kierownik Działu Doradztwa Technicznego w firmie ROCKWOOL.
 
 
Poprawka nr 3: konsole montażowe systemu elewacji panelowych
Konsole montażowe, wykonywane zazwyczaj z aluminium o grubości 3-4 mm, stanowią jedną z głównych bolączek projektantów i wykonawców, gdyż mają tendencję do tworzenia jednych z największych mostków termicznych w gotowej fasadzie – do tego stopnia, że ich nieodpowiednie rozstawienie i montaż może przekreślić szanse na spełnienie Warunków Technicznych dla przegrody. W przypadku zastosowania konsol ze stali nierdzewnej, zgodnie z deklaracjami producentów, zazwyczaj możliwe jest zwiększenie ich rozstawu i zmniejszenia grubości, co wynika z większej wytrzymałości materiału konsoli.
 
 
Nowe Warunki, nowa technologia
Podwyższonym wytycznym w zakresie projektowania budynków towarzyszy rozwój technologii budowlanych. Niepalna płyta do izolacji termicznej o nowym, lepszym współczynniku przewodzenia ciepła λD = 0,034 W/m•K. Zmniejszona lambda pomaga spełnić nowe wytyczne i gwarantuje optymalny poziom izolacyjności cieplnej dla elewacji wykończonych okładzinowymi elewacjami ze szkła, płyt kompozytowych, blachy, kamienia i sidingu. Poza wysoką izolacyjnością termiczną, pozwala również podwyższyć standard akustyczny pomieszczeń, zaś najwyższa klasa reakcji na ogień materiału zwiększa pasywną ochronę przeciwpożarową przegrody.
 
Źródło: ROCKWOOL