Program będzie pomagał nam realizować kompleksową termomodernizację. W tym usprawnienie wymiany powietrza wentylacyjnego poprzez zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Zakres tego rodzaju prac będzie musiał wynikać z audytu energetycznego lub z uproszczonej analizy energetycznej, wykonywanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie.

Maksymalny koszt wentylacji

Nieoficjalnie dotarliśmy do informacji, iż maksymalny koszt takiej wentylacji, aby mogła być kosztem kwalifikowanym do dofinansowania może wynieść do 10 000,00 zł. Jeśli koszty robót przekroczą ten limit, kwota powyżej 10 tys. zł stanowić będzie koszt niekwalifikowany – który ewentualnie można będzie sfinansować z pożyczki z BOŚ-u.

Co z tą wentylacją?

Niestety nie mamy jeszcze potwierdzonych danych o wszystkich parametrach jakie będą musiały spełniać urządzenia układu wentylacji mechanicznej. Jednak mówi się nieoficjalnie, że mogą to być 3 podstawowe wymagania:

  1. Graniczna sprawność temperaturowa odzysku ciepła dla centrali wentylacyjnej ≥ 85%, osiągnięta przynajmniej w jednym z zakresów pomiarowych. Zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła – Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe”.
  2. Maksymalna wartość współczynnika nakładu energii elektrycznej ≤ 0,50 Wh/m3.
  3. Wyposażenie w układ automatyki sterującej umożliwiającej dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb.

Spełnienie powyższych parametrów pozwoli na zapewnienie, iż nasz zmodernizowany energetycznie dom będzie miał dostarczaną prawidłową ilość świeżego i już wstępnie podgrzanego powietrza. Wysoka sprawność odzysku ciepła z powietrza wywiewanego oraz energooszczędny rekuperator ze sterownikiem pozwoli na jak najwyższą jakość pracy centrali przy niskich kosztach eksploatacji. Jest to niezwykle ważne dla zapewnienia komfortu cieplnego naszego domu. Niestety bardzo często modernizacja wentylacji w czasie wykonywanej termomodernizacji domu jest bagatelizowana. Popularna wentylacja grawitacyjna przestaje spełniać swoją rolę po termomodernizacji.  Izolacja ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej uszczelnia dom bez dostępu odpowiedniej ilości powietrza. A brak wentylacji to gotowa recepta na pojawienie się pleśni czy zagrzybień.

Dlatego warto przeanalizować wspólnie z Redakcją montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Więcej o wentylacji mechanicznej: http://termomodernizacja.pl/wentylacja-mechaniczna-warto-wiedziec/

Jak powinna działać wentylacja: http://termomodernizacja.pl/komfortowa-wentylacja/

Jak będzie wyglądał nabór wniosków w Programie Czyste Powietrze?

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.