Wentylacja hybrydowa w optymalnych warunkach atmosferycznych działa na zasadzie grawitacyjnej. Jeśli tylko nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości świeżego powietrza w budynku, układ zaczyna być wspierany mechanicznie. Unikamy w ten sposób podstawowego problemu z wentylacją grawitacyjną – braku kontroli nad przepływem powietrza.

Bazując na zasadzie działania, można wyróżnić trzy główne rodzaje systemu wentylacji hybrydowej:

  • połączenie wentylacji naturalnej i mechanicznej, wykorzystującej w zależności od dobranych ustawień (pora dnia, określone zadania) oba systemy lub jeden wybrany,
  • wentylacja naturalna wspierana pracą wentylatorów w momencie gdy system grawitacyjny nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego przepływu powietrza,
  • wentylacja mechaniczna, która przy sprzyjających warunkach atmosferycznych wspierana jest pracą układu grawitacyjnego.

Wentylacja grawitacyjna – najczęstsze błędy

Wentylacja hybrydowa – jak działa?

Zadaniem systemu sterowania wentylacją hybrydową jest zapewnienie wymaganego przepływu powietrza przy jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej na pracę elementów mechanicznych. Najczęściej odbywa się to automatycznie, przy pomocy sterownika połączonego z czujnikiem ciśnienia zamontowanym w nasadzie kominowej na kanale wentylacyjnym.

Rolę nasady w takim systemie pełni niskociśnieniowy wentylator o mocy rzędu kilkunastu watów, którego zadaniem jest utrzymanie niskiego podciśnienia w kanałach wywiewnych, zbliżonego do naturalnego ciągu kominowego. Jeśli czujnik wykryje nadciśnienie – a co za tym idzie odwrócony przepływ – wentylator jest uruchamiany. Aby nasada nie utrudniała ruchu powietrza w czasie gdy wentylacja może pracować na zasadzie grawitacyjnej, łopatki wirników są odpowiednio wyprofilowane. Mogą być również poruszane siłą wiatru – jeśli wieje zbyt mocno, silnik pełni rolę hamulca. Sterowniki systemu zwykle umożliwiają ustawienie programów czasowych pracy wentylacji, pozwala to na ograniczanie lub zwiększanie przepływu w miarę potrzeb. Bardziej zaawansowane układy automatyki są w stanie dynamicznie dopasowywać pracę wentylacji do aktualnych warunków zewnętrznych i stanu powietrza w budynku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie należy stosować nasad kominowych wentylacji hybrydowej na kanałach wentylacyjnych usuwających powietrze z pomieszczeń, w których zamontowane są urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania.

źródło: Darco

Zapewnić dopływ powietrza

Wentylacja hybrydowa opiera swoje działanie na mechanicznym wspomaganiu usuwania powietrza z pomieszczeń tj. łazienka, toaleta, kuchnia czy garderoba oraz znajdujących się na najwyższej kondygnacji naszego domu. Powietrze świeże powinno napływać przez odpowiednie otwory wentylacyjne i nieszczelności w stolarce okiennej do pomieszczeń w których przebywamy regularnie tj. pokój dzienny czy sypialnia. Unikajmy więc „przeszczelnienia” budynku i w nowych, szczelnych oknach zainstalujmy nawiewniki.

Wentylacja hybrydowa może zostać zainstalowana w budynkach istniejących, poprzez zamontowanie nasad kominowych na kanałach wywiewnych systemu grawitacyjnego. Jest to więc ciekawa propozycja modernizacji naszej domowej wentylacji.

Nawiewniki – szczelność pod kontrolą

Źródło: Stowarzyszenie Polska Wentylacja

Redakcja Termomodernizacja