Dzięki nim zapewniona jest wymiana powietrza – dostarczanie świeżego bez przeciągów i bez zbędnych start ciepła. Dzięki nim nie pojawiają się skropliny na oknach, zapewniony jest więc odpowiedni poziom wilgoci w budynku.

Nawiewniki znane są pod takimi nazwami jak nawietrzaki, nawietrzniki. Napływ powietrza do pomieszczeń przez nawiewniki polega na wykorzystaniu energii wiatru oraz działaniu różnicy temperatur. Mogą być wbudowane lub montowane w nowych oknach, ale także w tych już osadzonych. Wyróżnia się 2 rodzaje działania nawiewników: higrosterowanie oraz ręczne. Ustawienie ręcznych polega na fizycznym przestawieniu przepustnicy nawiewnika. Natomiast higrosterowanie zależy od zawartości pary wodnej w pomieszczeniu, do którego dostosowany jest przepływ strumienia powietrza i ustawia się on automatycznie.

Od 2009 roku dobór okien i osprzętu okiennego musi być zgodny z założeniami projektowymi systemów wentylacyjnych w danym budynku, w związku z czym okna powinny być wyposażone w urządzenia nawiewne. Może to być nawet usunięta częściowo uszczelka lub po prostu mikrouchył, generalnie okna nigdy nie powinny być całkowicie zamknięte. Jednak takie rozwiązania nie dają możliwości regulowania ilości nawiewanego powietrza, w związku z czym trzeba zastosować dodatkowe elementy jak klapy wentylacyjne lub właśnie nawiewniki. A wszystko po to by spełnić zapisy z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. o zapewnieniu minimalnego strumienia powietrza zewnętrznego na poziomie 20m3/h na osobę. Dodatkowo występuje zróżnicowanie pomiędzy pomieszczeniami o różnych funkcjach, np. dla łazienki jest to 50 m³/h, a w kuchni z kuchenką gazową aż 70 m³/h.

Ilość nawiewników dobiera się tak by zbilansować strumień powietrza cyrkulacyjnego, a więc wyrównać ilość usuniętego powietrza z ilością napływającego. Przy doborze należy również zwrócić uwagę na róże wydajności nawiewników. Przyjmuje się, że w każdym pokoju powinien być przynajmniej jeden nawiewnik, a w tych o powierzchni powyżej 25m2 nawet dwa.

Korzyści z zastosowania nawiewników, to mniejsze straty ciepła, w związku z brakiem potrzeby wietrzenia mieszkań. To również brak pleśni i grzybów, więc panująca dobra wilgotność powietrza. Wydaje się więc, że ta jednorazowa inwestycja w nawiewniki jest opłacalna.

Źródło: www.wentylacyjny.pl
Grafika w nagłówku: Brookvent

Opracowanie: Stoch Magda