Higrosterowana wentylacja naturalna składa się z dwóch podstawowych elementów: higrosterowanych nawiewników umieszczanych w pokojach oraz higrosterowanych kratek wywiewnych instalowanych w pomieszczeniach technicznych.

Każdy element składowy reaguje samoczynnie i dostosowuje przepływ powietrza do potrzeb pomieszczenia, w którym się znajduje.

Proces higrosterowania wykorzystuje naturalną właściwość materiałów do zmiany długości wraz ze zmianą poziomu wilgotności. Nawiewniki oraz kratki wywiewne wyposażone są w wiązkę taśm, które wykonane są  z modyfikowanego poliamidu  reagującego nawet na niewielkie zmiany wilgotności względnej. Za pomocą prostego układu mechanicznego zmiana długości taśm przekładana jest na ruch otwierający lub zamykający przepustnice (klapki, żaluzje itp.), co powoduje powiększenie lub dławienie strumienia napływającego powietrza.

Pole przepływu powietrza przez nawiewnik jest regulowane od 5 do 35 cm2 w zależności od chwilowej wartości wilgotności względnej.  W ciągu dnia strumień powietrza odprowadzanego z mieszkania uzależniony jest od potrzeb jakie powstają w pokoju dziennym oraz w kuchni. W ciągu nocy natomiast największy wpływ na zwiększanie strumienia doprowadzanego powietrza mają nawiewniki zlokalizowane w sypialniach.

Przepływ powietrza w dzień.


Przepływ powietrza w nocy.

Przy zastosowaniu systemu wentylacji sterowanej wilgotnością powietrza, niezależnie od sposobu użytkowania mieszkania, zapewnione jest dotrzymanie wymagań odnośnie jakości powietrza, a stan techniczny budynku nie jest zagrożony. Co więcej, kontrola każdego pomieszczenia z osobna daje pewność, że jakość powietrza zostanie zapewniona w całym mieszkaniu. Ponadto wybór wilgotności względnej jako regulatora przepływu uwzględnia także czynnik termiczny, zmiany klimatu na zewnątrz budynku, w szczególności zmiany zawartości pary wodnej. Powietrze w zimie zawiera mniej pary wodnej, jest więc w pewien sposób bardziej wydajne w procesie zmniejszania wilgotności w mieszkaniu, przepływ powietrza może więc być mniejszy, a zatem mniejsze będą też straty cieplne.

www.wentylacja.org.pl