Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, obniżenie zapotrzebowania na energię, poprawa estetyki elewacji – to główne zalety właśnie zakończonej termomodernizacji budynku Przedszkola Gminnego w Pszczółkach. Realizacja inwestycji była kontynuacją wykonanej dwa lata wcześniej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Brak ocieplenia oraz przestarzała instalacja centralnego ogrzewania powodowały wysokie straty ciepła, a to z kolei miało wpływ na  duże koszty ogrzewania i wysoką emisję gazów cieplarnianych. Na przedsięwzięciu zyskało zarówno środowisko, jak i sami mieszkańcy gminy.
  

Przeprowadzenie termomodernizacji w Przedszkolu Gminnym w Pszczółkach było naturalną konsekwencją dotychczasowej działalności gminy” – wyjaśnia Hanna Brejwo, wójt gminy Pszczółki. „W 2013 roku dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadziliśmy kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej w Pszczółkach – największego obiektu gminnego. Kolejne wsparcie, tym razem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, przeznaczyliśmy na termomodernizację przedszkola. Ze względu na wspólną kotłownię miałową realizacja obu tych inwestycji oraz osiągnięcie pożądanego efektu ekologicznego były ze sobą powiązane. Liczymy, że dzięki tym przedsięwzięciom spadnie zużycie miału, a uzyskane oszczędności zostaną przeznaczone na inne cele, np. poprawę funkcjonowania placówek oświatowych” – dodaje wójt Hanna Brejwo.

W ramach termomodernizacji przedszkola:
 
  • ściany zewnętrzne budynku ocieplono warstwą izolacji o grubości 12 cm
  • odnowiono elewację
  • wymieniono instalację odgromową
  • wstawiono nowe okna i drzwi o niższym współczynniku przenikania ciepła
  • zmodernizowano instalację ciepłej wody (wykonano przewody ciepłej wody i cyrkulacji, w kotłowni zamontowano zegar sterujący czasem pracy pomp cyrkulacyjnych)
  • odnowiono instalację centralnego ogrzewania (wymieniono grzejniki, przewody, zamontowano zawory termostatyczne, zlikwidowano sieć odpowietrzającą, założono automatyczne odpowietrzniki na końcach pionów)
Działania te pozwoliły zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię o 30%, a także emisję dwutlenku węgla do atmosfery, która po termomodernizacji spadła o 25 ton/rok.
 
Nie zabrakło też elementu edukacyjnego. Przeprowadzona została kampania o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Na terenie gminy Pszczółki rozwieszone zostały plakaty, rozdawane były ulotki. Plakaty pojawiły się na tablicach ogłoszeń i opublikowane zostały w prasie. Ulotki dystrybuowane były w szkołach, bibliotekach, urzędach. Informacje przedstawiały proste sposoby i korzyści wynikające z oszczędzania energii cieplnej. Odbiorcami działań edukacyjnych było 5 000 mieszkańców.
 
  
Źródło: wfosigw.gda.pl