Podczas spotkania wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka z  Peterem Haroldem, nowym dyrektorem Banku Światowego na Europę Centralną i Kraje Bałtyckie, poruszane były m.in. kwestie polityki rządu w dziedzinie efektywności energetycznej.

Spotkanie to odbyło się 8 marca br. w Ministerstwie Gospodarki.

Rozmowy dotyczyły kwestii zarządzania energią i stosowanym w poszczególnych krajach rozwiązaniom dotyczącym efektywności energetycznej. Bank Światowy poświęca tym zagadnieniom wiele uwagi analizując je w odniesieniu do wszystkich sektorów gospodarki. – Raport na ten temat będzie gotowy w okolicach kwietnia-maja br. Na jego podstawie moglibyśmy wyznaczyć plan dalszej współpracy z Polską w tej dziedzinie – powiedział Peter Harold.

Wicepremier Pawlak przypomniał, że podczas negocjacji pakietu klimatyczno-energetycznego Polska wskazywała na korzyści związane z podejściem opartym na benchmarkingu. – System rozdziału uprawnień do emisji CO2 powinien premiować przedsiębiorstwa, które są najbardziej aktywne w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. Motywowałoby to pozostałych do realizacji takich inwestycji – wyjaśnił. Kryterium oceny powinny stanowić tu względy gospodarcze. – Dlatego też chcemy promować system białych certyfikatów, który będzie sprzyjał wzrostowi efektywności energetycznej i bardziej racjonalnemu wykorzystywaniu energii – dodał.

Źródło: MG