Kiedy mówimy o oszczędzaniu energii w budynkach  mieszkalnych,  pierwszymi  skojarzeniami  często  są  energooszczędne żarówki czy sprzęty RTV i AGD. To  bardzo korzystne rozwiązania.

Warto jednak zdać  sobie  sprawę,  jakie  rozwiązania  przynoszą  realne  korzyści, a które z nich dotyczą jedynie znikomego  odsetka w puli sumującej się do kwoty wydatków.  

Zgodnie z danymi GUS z 2009 roku, zużycie energii  na oświetlenie i sprzęt elektryczny stanowi znikomy procent (7,2%) całkowitego zużycia. Takie czynności jak ogrzewanie wody (14,4%) czy gotowanie  (8,2%)  również  nie  są  najważniejszą  przyczyną  wysokich rachunków. Okazuje się, że ponad 70%  kosztów stanowi energia zużywana na ogrzewanie budynków. Są to ogromne ilości, stanowiące ponad  30%  całkowitego  zużycia  energii  w  Polsce.  Wydatki na energię i ciepło w budownictwie przewyższają te w przemyśle czy transporcie.  

 

 

Przyczyn  takiego  stanu  rzeczy  należy  upatrywać   w zasobach mieszkaniowych Polaków. – Zdecydowana większość z nas wciąż mieszka w blokach zbudowanych w latach 60 i 70 ubiegłego wieku. Są to budynki   w których występują znaczne straty ciepła, spowodowane  nieszczelnymi  przegrodami  zewnętrznymi  czy  słabą izolacją ścian czy dachów. Na szczęście mieszkanie w starego typu budownictwie wielorodzinnym  nie  oznacza,  że  jesteśmy  skazani  na  bezsensowne  straty ciepła. Wystarczy przeprowadzić odpowiednią termomodernizację z równoczesną poprawą wyglądu  budynku – komentuje Tomasz Kwiatkowski, doradca  techniczny ROCKWOOL Polska. Na polskim rynku są  od wielu lat dostępne zarówno dobrej jakości materiały, jak i instrumenty finansowe mogące wspomóc  spółdzielnię czy wspólnotę mieszkaniową w finanso waniu takiej inwestycji. Jak się do tego zabrać?  

 

Sposoby finansowania termomodernizacji  

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów  z  dnia  21  listopada  2008  roku  umożliwia  uzyskanie  dwóch  rodzajów  dofinansowań,  z  których  można  skorzystać planując termomodernizację: mowa o premii remontowej i premii termomodernizacyjnej. O tę  pierwszą mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy  budynków  wielorodzinnych,  których  użytkowanie  rozpoczęło się przed 14 sierpnia 1961 r. Jej wysokość  może stanowić 20% wykorzystanej kwoty kredytu na  realizację remontu, jednak nie może przekroczyć 15%  rzeczywistych kosztów. Choć nie jest to premia przyznawana  w  celach  stricte  termomodernizacyjnych,  jednym z warunków jej uzyskania jest osiągnięcie co  najmniej 10% rocznych oszczędności na cele ogrzewania i c.w.u. Natomiast w ramach premii termomodernizacyjnej można uzyskać dofinansowanie bezpośred nio związane z poprawą efektywności energetycznej  budynku, m.in. na docieplenie przegród zewnętrznych  budynku, przez które ucieka najwięcej ciepła. Wysokość  premii  termomodernizacyjnej  może  wynosić  20% kredytu, jednak nie więcej niż 16% kosztów inwestycji termomodernizacyjnej i nie więcej niż dwukrotność rocznych oszczędności kosztów energii i ciepła.  

 

Jak otrzymać premię?

Pierwszym  krokiem  powinno  być  skontaktowanie  się  z  audytorem  energetycznym  w  celu  wykonania  audytu  termomodernizacyjnego  lub  remontowego.  Następnie, na podstawie wykonanego audytu, tworzy  się plan prac. W ramach audytu obliczona zostaje też  wysokość premii oraz szacowane oszczędności wynikające z przeprowadzonej modernizacji.

Kolejnym  krokiem  jest  złożenie,  wraz  z  wnioskiem  kredytowym,  wniosku  o  premię  (należy  do  niego  dołączyć wyniki audytu) do jednego z komercyjnych  banków, współpracujących w zakresie premii z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów przez BGK, inwestor może już  podpisać umowę na udzielenie kredytu i przyznanie  premii z bankiem kredytującym i zabrać się za prace  budowlane. Po zakończeniu prac zgodnie z planami  i terminami zawartymi w umowie kredytowej, bank  udzielający kredytu przesyła komplet dokumentów  do BGK, na podstawie których wypłaca on premię  przeznaczoną na spłatę części zadłużenia inwestora.

 

Na co najlepiej przeznaczyć pieniądze?

–  Inwestor  dysponujący  nieograniczoną  ilością  środków mógłby przeprowadzić kompleksową termomodernizację. Zainstalować energooszczędne okna, drzwi  wejściowe, zakupić całkowicie nowy system grzewczy.  Budżety większości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych są jednak na ogół dość skąpe. Dlatego warto decydować się na te rozwiązania, które przyniosą optymalne oszczędności przy racjonalnie zainwestowanych  środkach. Tym właśnie jest 6 paliwo, czyli oszczędność  energii i ciepła. – podsumowuje Tomasz Kwiatkowski.  

Zasadniczo istnieją dwie podstawowe metody ocieplania:  styropian  i  wełna  mineralna.  Choć  obydwa  materiały mają podobne właściwości izolacyjne, decydując  się  na  tak  długoterminową  inwestycję  jak  termomodernizacja domu warto zdecydować się na  to drugie rozwiązanie. Jedną z najważniejszych cech  odróżniających  wełnę  od  typowego  styropianu  jest  bezpieczeństwo  pożarowe.  Skalna  wełna  mineralna  ma najwyższą klasę odporności na ogień A1, co oznacza że jest wyrobem niepalnym. Dla porównania, analogiczne produkty styropianowe (klasy E lub F) przy  kontakcie  z  ogniem  palą  się  lub  topią,  wytwarzając  mnóstwo dymu i płonących kropli. Dodatkowo skalna  wełna jest produktem paroprzepuszczalnym, co w budynkach wielorodzinnych ma istotny wpływ na minimalizację występowania pleśni i grzybów. Decydując  się na wełnę uzyskujemy dodatkowe korzyści, co przy  budynkach wielorodzinnych jest nie do przecenienia  – oprócz oszczędności wynikających z obniżenia rachunków za ogrzewanie, zabezpieczamy życie i mienie  lokatorów przed następstwami ewentualnego pożaru,  gwarantując im zdrowy klimat wewnątrz mieszkań.

Źródło: ROCKWOOL Polska

Artykuł dostępny taże w e-czasopiśmie Termomodernizacja