Szeroko o właściwym odwadnianiu osiedli mówi się zazwyczaj wtedy, gdy któreś z nich zostanie zalane, a jego mieszkańcy poniosą straty materialne.

 
Właściwe odwodnienie osiedla oznacza jednak prawidłowe zarządzanie wodami znajdującymi się w gruncie, na którym stoją budynki tak, by były one bezpieczne przed wszelkiego rodzaju wilgocią, zalaniem czy też podtopieniem.
 
Grunt do dobry plan
Właściwe zaplanowanie odwodnienia osiedla to nie lada wyzwanie. Celem montażu takiej instalacji jest uregulowanie warunków gruntowo-wodnych lokalizacji budynków.
W przypadku nowych inwestycji budowlanych istotą jest więc dobre rozpoznanie i wybór właściwych metod odwodnienia. Jednak w przypadku osiedli już istniejących, poprawienie nieskutecznego odwodnienia jest o tyle trudne, że napotyka wiele problemów wynikających z zastosowania przestarzałych rozwiązań czy układu urbanistycznego.
 
Planowanie odwodnienia osiedla wymaga nie tylko dobrej analizy i zaplanowania rozkładu inwestycji, ale też doboru materiałów i narzędzi, które pomogą efektywnie ją zamontować. Zastosowane rury czy złączki muszą być odporne np. na pęknięcia a także mieć odpowiednią przepustowość – tłumaczy Jarosław Kowalczyk, ekspert z firmy Dezet.
Przy tak dużych inwestycjach konieczne jest zastosowanie rur o dużej średnicy. Ich montaż może być o tyle trudny, że wymaga precyzyjnego i trwałego połączenia ich ze sobą. Pomocne są przy tym duże zgrzewarki doczołowe, łączące rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych.
-Przygotowując tego typu maszyny mające pomóc w zgrzewaniu rur, dbamy o to, by były one dostosowane nawet do najbardziej niestandardowych wymiarów łączonych elementów, miały przy tym bardzo dobre parametry zgrzewania, a sam proces mógł być dokonany zarówno w warsztacie, jak i na miejscu montażu instalacji. – dodaje ekspert. Warto również pamiętać, że integralnym elementem systemu odwadniającego jest też odpowiednie zabezpieczenie fundamentów budynków przed wilgocią izolacjami przeciwwodnymi i przeciwwilgociowymi. 
 
Kontrola i odpowiednia eksploatacja
System odwadniania osiedla, jeśli nie jest odpowiednio eksploatowany, narażony jest na wiele uszkodzeń. Jego elementy, takie jak kanały deszczowe, drenaże czy wypusty uliczne mogą ulec zapiaszczeniu, przez co zmniejsza się przepustowość rur, czy też ulec pęknięciu np. z winy przerostów korzeniowych, co powoduje przenikanie wody gruntowej do rur. Te przykładowe zagrożenia podkreślają, jak ważna jest kontrola i czyszczenie sieci odwadniającej osiedle. Warto więc dodać, że w większości przypadków odpowiedzialne za te działania są odpowiednie władze samorządowe. To do nich mieszkańcy mogą występować z prośbami o informacje o stanie odwodnienia, czy też domagać się działań naprawczych. Tym samym reakcja w momencie awarii jest o wiele spóźniona, gdyż wymaga gruntownego remontu, poprzedzonego długimi i kosztownymi procedurami jak dokonanie oceny przyczyn podtopienia osiedla, badanie parametrów fizycznych i mechanicznych gruntu.
 
Jak było w wielu, znanych również z mediów przypadkach, późniejsze naprawy i zmiany systemu odwaniającego są niezwykle trudne również przez uwarunkowania prawne min. kwestie własności gruntów otaczających osiedle. Udowadnia to, jak ważne jest odpowiednie zaplanowanie systemu nawadniającego i troska o jego prawidłowe funkcjonowanie ze strony administracji, władz samorządowych a także mieszkańców. Najważniejsze jest jednak, by pamiętać o prawidłowym funkcjonowaniu systemu odwaniania osiedli nie tylko w momencie powodzi. Oczywiście ochrona przed nią jest podstawowym zadaniem instalacji, jednak nie można zapominać, że ma ona chronić grunty wokół budynku, a przez to i jego fundamenty, przed wilgocią i tym samym dbać o stabilność osiedla i komfort życia jego mieszkańców.
 
Źródło: Dezet