Zapotrzebowanie budynku na energię grzewczą i klimatyzacyjną w dużej mierze zleży od miejsca w którym wznoszony jest budynek, tzn. od klimatu i lokalnych warunków.

Ważne jest uwzględnienie ukształtowania terenu, występowania innych budynków, roślinności i zbiorników wodnych na terenie, na którym ma stanąć budynek. Czynniki te wpływają nasłonecznienie oraz mikroklimat danego terenu, co z kolei wpływa na bilans cieplny budynku.

Zapotrzebowanie budynku na energię jest to zapotrzebowanie na energię, wykorzystywaną na wszystkie cele: ogrzewanie, oświetlenie, przygotowanie ciepłej wody, klimatyzację i wentylację.
Ilość energii jaką będzie zużywał budynek determinuje jego funkcja oraz liczba użytkowników. Inną ilość energii będzie zużywał szpital czy szkoła, a inną dom jednorodzinny.

Zapotrzebowanie budynku na energię grzewczą i klimatyzacyjną w dużej mierze zleży od miejsca w którym wznoszony jest budynek, tzn. od klimatu i lokalnych warunków. Ważne jest uwzględnienie ukształtowania terenu, występowania innych budynków, roślinności i zbiorników wodnych na terenie, na którym ma stanąć budynek. Czynniki te wpływają nasłonecznienie oraz mikroklimat danego terenu, co z kolei wpływa na bilans cieplny budynku.
Znając różę wiatrów danego terenu, możemy osłonić budynek przed silnymi wiatrami. Zwrócenie uwagi na usytuowanie budynku względem stron świata, również pomaga w poprawie charakterystyki energetycznej budynku. Od strony północnej, skąd wieją zimne wiatry i jest małe nasłonecznienie, można usytuować pomieszczenia nieogrzewane, np. garaż, spiżarnię. Od południa jest duże nasłonecznienie, warto więc umieścić tak takie pomieszczenia jak: jadalnia, pokój dzienny oraz taras.

Stopień przeszklenia przegród wpływa na zyski, ale również na straty ciepła. Od północy powinno umieszczać się jak najmniej okien, ze względu na małe nasłonecznienie oraz zimne wiatry. Od strony południowej, duże przeszklenie przegrody zapewnia duże zyski cieplne z promieniowania słonecznego, co jest najkorzystniejsze w porze zimowej. Latem jednak może dojść do przegrzania budynku, dlatego konieczne jest stosowanie np. rolet, żaluzji. Duże przeszklenie sprzyja także wychłodzeniu budynku nocą, dlatego też należy zastosować optymalne rozwiązanie.
Istotnym elementem jest również kształt budynku.

Charakteryzuje go współczynnik A/V, czy stosunek sumy powierzchni ścian zewnętrznych, dachów oraz podłóg na gruncie budynkudo jego kubatury ogrzewanej. Im mniejszy jest ten współczynnik, tym bardziej zwarty jest budynek oraz tym mniejsze są straty ciepła przez przegrody w stosunku do kubatury.