W lutym NFOŚiGW ogłosi pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Na dofinansowanie termomodernizacji szkół, urzędów i szpitali przewidziano w tym roku ponad 1,4 mld zł.

 

Witold Maziarz, rzecznik NFOŚiGW, poinformował, że w lutym zostanie opublikowany pierwszy program priorytetowy związany z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w ramach tzw. GIS-ów (Program Systemu Zielonych Inwestycji).

W ciągu 2 lat trwania „Programu Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” planowane jest dofinansowanie termomodernizacji ok. 3 tys. budynków użyteczności publicznej.

Środki na ten cel, w sumie ponad 3 mld zł, mają pochodzić częściowo z transakcji sprzedaży jednostek redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz środków NFOŚiGW.

Samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie w formie preferencyjnej pożyczki lub dotacji.

Dotacja wyniesie maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Natomiast pożyczka będzie przyznawana na pokrycie maksymalnie 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Przy czym minimalny koszt całkowity projektu to 10 mln zł.

 

Dofinansowanie będzie przyznawane m.in. na:
– ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
– przebudowę systemów grzewczych, wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji,
– przygotowanie dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia.
– systemy zarządzania energią w budynkach,
– wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii.

Jako zadanie dodatkowe, realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów, będzie można sfinansować wymianę oświetlenia na energooszczędne.

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl