Firma BuildDesk Polska wspiera Grupę Energa w realizacji kompleksowych audytów elektrycznych i energetycznych.

Energa postawiła na kompleksowość i elastyczność swoich usług, proponując klientom szereg nowych rozwiązań, które pozwalają w prosty sposób oszczędzać na wydatkach za energię elektryczną – mówi Ireneusz Kulka, Wiceprezes Zarządu Energa-Obrót SA. Usługobiorcy firmy mają możliwość m.in. wydłużenia terminu płatności za prąd, zagwarantowania sobie stałej ceny energii, leasing na wymianę układów pomiarowych, szansę dostawy najbardziej ekologicznej energii elektrycznej w Polsce czy też skorzystanie z oferty związanej z optymalizacją zużycia energii.

We współpracy z BuildDesk Polska wprowadziliśmy do naszej oferty audyty elektryczne, energetyczne, termograficzne i świadectwa charakterystyki energetycznej – mówi Ireneusz Kulka. Małym i średnim przedsiębiorstwom zaproponowano kompleksowe narzędzie – audyt elektroenergetyczny. Dzięki pakietowi, który obejmuje m.in. wykonanie audytu elektrycznego, audytu energetycznego na potrzeby modernizacji oraz świadectwa charakterystyki energetycznej, MSP dowiedzą się jak oszczędnie gospodarować energią, zminimalizować koszty jej użytkowania czy też, w jaki sposób zmodernizować systemy i infrastrukturę.

Oferta Grupy Energa została przygotowana ze szczególną myślą o firmach, którym bliskie jest zagadnienie racjonalizacji kosztów związanych z zakupem mediów energetycznych – mówi Piotr Pawlak, dyrektor zarządzający BuildDesk Polska. Przedsiębiorstwa te widzą tym samym szansę na redukcję kosztów i wzrost swojej konkurencyjności na rynku, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne. Dzięki profesjonalnej współpracy z Grupą ENERGA i wykorzystaniu sieci BuildDesk Partner, platformy współpracy zrzeszającej wykwalifikowanych i doświadczonych audytorów, oferta jest skierowana do wszystkich zainteresowanych małych i średnich przedsiębiorstw na terenie całej Polski.

Ogólnokrajowy dostęp do Audytorów działających w ramach programu partnerskiego BuildDesk Partner pozwala, po dokonaniu wizji lokalnej, w prosty i szybki sposób wykonać wstępny audyt, oszacować koszty i możliwości modernizacji budynku, aby ostatecznie wykonać audyt elektryczny, energetyczny lub termowizyjny, w zależności od potrzeb. – Warto podkreślić, że dzięki programowi nasi Partnerzy są w stanie na bieżąco realizować zlecenia w ramach poszczególnych projektów, polegających na świadczeniu usług auditingowych, doradczych i konsultingowych prowadzonych przez BuildDesk – dodaje Pawlak.

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Audyt pozwala znaleźć optymalne rozwiązanie, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Dokładną zawartość audytu energetycznego określa Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Audyt elektryczny to m.in. ocena stanu technicznego urządzeń i analiza sposobu dopasowania taryfy do potrzeb budynku. Określa on czy całościowe zużycie energii jest nadmierne, czy uzasadnione. Wskazuje na potencjalne oszczędności energii i podaje szacunkowe koszty oraz okresy zwrotu inwestycji każdego zalecanego działania.

Audyt termowizyjny jest to coraz popularniejsza metoda sprawdzania izolacyjności cieplnej budynku. Przeprowadza się go za pomocą kamery termowizyjnej, która umożliwia wykrycie miejsc ucieczki ciepła z budynku.  Audyt pozwala na nieinwazyjne wykrywanie przy pomocy kamery termowizyjnej wad, usterek i nieprawidłowości w budynkach.

Diagnostyka termograficzna instalacji elektrycznych to szybka i niezwykle efektywna finansowo metoda pozwalająca na wczesne wykrycie usterek instalacji, które z czasem nienaprawione przerodziłyby się w poważniejsze awarie. Diagnostyka pozwala na bezinwazyjną kontrolę poprawności działania instalacji elektrycznej w zakładzie.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, czyli ocena energochłonności budynku (z uwzględnieniem wszystkich elementów – konstrukcji, instalacji i zastosowanych rozwiązań technicznych), na podstawie której można uzyskać informacje o potencjalnych kosztach eksploatacji budynku. Wzory takiego świadectwa określa Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu.

 

Źródło: BuildDesk Polska