Termostatyczne zawory grzejnikowe pozwalają na dokładną, indywidualną regulację temperatury w każdym pomieszczeniu. Reagując na temperaturę otoczenia, zawór otwiera  i zamyka przepływ wody przez grzejnik, co powoduje utrzymanie oczekiwanej temperatury pomieszczenia.

 
Gdy temperatura w lokalu zmniejsza się, chociażby poprzez otwarcie okien lub drzwi, termostat podgrzewa pomieszczenie otwierając grzejnik na maksymalny przepływ. Odwrotnie dzieje się gdy temperatura wzrasta, dzięki dodatkowemu źródłu ciepła –  przykładowo podczas dużej ilości osób w pomieszczeniu. Dzięki tym urządzeniom mamy bezpośredni wpływ na ilość ciepła dostarczanego do naszego domu, mieszkania, lokalu czy pokoju.
 
Jak jest zbudowany zawór termostatyczny?
Każdy zawór termostatyczny zbudowany jest z dwóch połączonych ze sobą części  – głowicy termostatycznej (w której znajduje się mieszek) i zaworu przygrzejnikowego. Zadaniem pierwszej z nich jest sterowanie pracą zaworu, a druga część jedynie zamyka lub otwiera przepływ. Pokrętłem przy zaworze określa się oczekiwaną temperaturę w pomieszczeniu. Ustawia się je na stałą pozycję, w której temperatura pomieszczenia odpowiada użytkownikowi. Nie należy co chwilę, zmieniać ustawienia w celu podgrzania lub schłodzenia pomieszczenia. Czujnik temperatury, który jest zamontowany w głowicy termostatycznej, mierzy temperaturę w pomieszczeniu i porównuje ją z temperaturą ustawioną pokrętłem przez użytkownika. Wzrost temperatury w pomieszczeniu powoduje, że substancja znajdująca się w mieszku – którą jest zazwyczaj ciecz lub gaz o dużej rozszerzalności cieplnej, zwiększa swoją objętość. W skutek tego zawór się zamyka i ogranicza dopływ ciepłej wody go grzejnika. Gdy temperatura w pomieszczeniu spada, następuje działanie odwrotne, czyli zmniejszenie objętości i większe otwarcie się zaworu. Dzięki temu do grzejnika wpływa ciepła woda. Aby to urządzenie działało poprawnie, termostat nie może być niczym zasłonięty lub nie może oddziaływać na niego dodatkowe źródło ciepła, gdyż może to zaburzyć mechanizm jego działania. W przeciwnym razie czujnik temperatury w głowicy będzie mierzyć temperaturę powietrza między ścianą a np. zasłoną, która różnić się będzie od temperatury w pomieszczeniu.
 
Jak i gdzie montujemy zawory?
W zależności od potrzeb, lokalizacji grzejnika i stopnia zaawansowania instalacji głowice termostatyczne możemy podzielić na: głowice z wbudowanym czujnikiem i nastawnikiem, głowice z czujnikiem zdalnym, głowice z czujnikiem i nastawnikiem zdalnym oraz głowice elektroniczne. Pierwszy rodzaj głowic jest to najczęściej spotykany i najtańszy typ tych urządzeń.
zawór termostatycznyCeny tego typu głowic wahają się w przedziale od 15 do 50 zł. Aby ich praca przebiegała właściwie należy ją zawsze montować poziomo, a grzejnika nie wolno zasłaniać. Czujnik jest zintegrowany z pokrętłem, którym ustawiamy żądaną temperaturę. Głowice z czujnikiem zdalnym są podobne do poprzedniego typu głowic, jednak aparatura pomiarowa jest montowana na ścianie i połączona z mieszkiem cienką rurką (kapilarą). Jest to rozwiązanie droższe, ale doskonale sprawdza się gdy tradycyjna głowica nie może dokonać właściwego odczytu temperatury, ze względu na różnicę pomiędzy warunkami cieplnymi w pomieszczeniu, a warunkami w miejscu zamontowania głowicy i zaworu termostatycznego. Ten rodzaj głowicy można kupić za około 70-80 zł. Trzecim rodzajem głowic są instalacje z czujnikiem i nastawnikiem zdalnym. Jest to rozwiązanie dosyć kosztowne, ponieważ należy liczyć się z wydatkiem w okolicach  100zł. Jednak gdy grzejniki są zabudowane to czujnik musi znajdować się w innym miejscu, a ze względu na komfort ustawiania temperatury można zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Ostatnim typem jest głowica elektroniczna. Jest to najbardziej zaawansowana instalacja tego typu. Zasilana  jest głownie z baterii lub prądem jednofazowym. Umożliwia zaprogramowanie temperatury w czasie, chociażby ustawienie temperatury w zależności od pory dnia np. obniża ją w godzinach nocnych lub podczas urlopu. Za jej pomocą można zmniejszyć wydatki na centralne ogrzewanie nawet do 20%. Jedynym minusem jest cena która waha się o 130 nawet do 350zł.
Komu są dedykowane zawory termostatyczne?
Zawory termostatyczne można stosować do każdego typu instalacji – rur z tworzywa sztucznego, stalowych, instalacji miedzianych. Różnią się średnicą, sposobem podłączenia (wersje proste i kątowe) oraz oczywiście ceną której przedział jest bardzo duży i wynosi od piętnastu do kilkuset złotych. Możemy je podzielić na zawory z regulacją wstępną, które mają zastosowanie w instalacjach zamkniętych z wzbiorczym naczyniem przeponowym                  i zawory bez regulacji wstępnej, które spotykamy w instalacjach grawitacyjnych typu otwartego. Najistotniejszą rzeczą jest jednak montaż zaworów termostatycznych. Należy głownie zwrócić uwagę na trzy ważne fakty. Na wymiar gwintu zaworu termostatycznego lub wkładki, ponieważ musimy mieć możliwość nakręcić na zawór urządzenie nastawcze. Następnie na wartość wielkości skoku trzpienia zaworu lub wkładki która decyduje o doborze odpowiedniej głowicy termostatycznej. Trzecią rzeczą jest rodzaj połączenia, ponieważ ważne jest wzajemne dopasowanie zaworu do typu instalacji oraz to czy głowica ma być nakręcana z gwintem czy montowana na tzw. zatrzask. Konieczne jest również wzajemne dopasowanie grzejnika z tzw. wkładką zaworową i głowicy. Przy montażu należy pamiętać o tym, czy nic nie będzie przysłaniało aparatury pomiarowej i pokrętło będzie dla użytkownika łatwo dostępne.
 
Mamy również inne zastosowania zaworów termostatycznych. Stosuję się je nie tylko do ogrzewania grzejnikowego, ale również do ogrzewania podłogowego, słonecznego, pomp ciepła, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji oraz do sterowania przepływem ciepłej wody użytkowej. Są one również, prostym sposobem sterowania temperaturą wody chłodzącej. Mają zastosowanie w: układach hydraulicznych, kotłach na biomasę, wtryskarkach do tworzyw sztucznych, sprężarkach, pompach próżniowych, maszynach do prania na sucho, instalacjach destylacyjnych, kotłach parowych, autoklawach i innych urządzeniach wykorzystujących chłodzenie cieczą. Zawory termostatyczne służą często                 do sterowania natężeniem przepływu wody chłodzącej i dzięki temu oczekiwana temperatura w instalacji jest utrzymywana na stałym poziomie bez nadmiernego poboru wody chłodzącej z układu chłodzenia.
Podsumowując zawór termostatyczny jest to proste, ale bardzo ważne urządzenie. Pozwala na duże oszczędności, a przede wszystkim wpływa na zwiększenie komfortu zamieszkania.
 
Robert Kozioł
 
Literatura:
www.pec.gliwice.pl
www.cozaile.pl
www.esbe.eu
www.termoexpert.com
www.danfoss.com