Decydujące znaczenie ma przede wszystkim dostępność, niskie koszty związane nie tylko z eksploatacją, ale również z instalacją danego urządzenia oraz mało kłopotliwa obsługa lub bezobsługowość.

Decyzję o sposobie ogrzania domu należy podjąć możliwie jak najwcześniej, idealnym momentem jest stan jeszcze przed zleceniem wykonania projektu. Dlaczego? Decyduje o tym kilka czynników. Przede wszystkim, istnieje podział związany z wyborem odpowiedniego paliwa. Gdy zdecydujemy się na ogrzewanie prądem (wyjątek stanowi tutaj pompa ciepła), konieczna będzie instalacja w pomieszczeniach kotłów akumulacyjnych lub grzejników elektrycznych. Natomiast przy wyborze paliwa stałego (węgiel, biomasa, itp.), oleju opałowego lub gazu zimnego czy też płynnego decydujemy się na wodną instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami lub podłogówką (tzn. ogrzewaniem podłogowym).

Późniejsze zmiany systemu ogrzewania mogą być nie tylko bardzo kosztowne, ale również związane z przeróbkami budowlanymi.

 JAKIE PALIWO JEST NAJLEPSZE?

Na to pytanie nie da się odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, gdyż każde źródło ciepła ma swoje wady i zalety. Najczęściej każdy z nas kieruje się ceną oraz dostępnością takiego surowca.

Olej opałowy

Jest paliwem płynnym, magazynowanym najczęściej wewnątrz budynku w odpowiednich pomieszczeniach (np. kotłownia, piwnica) lub zbiornikach. Te drugie muszą być oddzielone ścianą działową od kotła oraz położone w określonej od niego odległości. Dodatkowo pomieszczenie, w którym zdecydujemy się przechowywać olej opałowy, musi być wyposażone w odpowiednią wentylację zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza w ciągu godziny. Przechowywanie oleju opałowego na zewnątrz domu nie jest stosowane ze względów ekonomicznych. Chodzi tu przede wszystkim o konieczność podgrzewania oleju w zbiorniku oraz przewodach doprowadzających tą substancję do kotła.

Gaz ziemny

Wybór tego paliwa jest bardzo korzystny, jeśli niedaleko domu przebiega miejska sieć gazowa. Zaletami tego rodzaju źródła ciepła jest aktualnie niska cena gazu oraz brak problemów z magazynowaniem tej substancji, czyli płaceniem za dodatkowe zbiorniki lub dobudowaniem pomieszczenia. Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania wolnego pomieszczenia (np. kotłowni) na oddzielny pokój lub inne pomieszczenie, np. gospodarcze.

Gaz płynny

Jest paliwem, którego spaliny są znacznie czyściejsze niż te, które powstają przy spalaniu oleju. Jest on przechowywany w zbiornikach podziemnych lub naziemnych, ale znajdujących się poza terenem domu, więc w razie jakiegokolwiek wycieku, zagrożenie jest o wiele mniejsze niż w przypadku oleju opałowego. Kolejną zaletą jest fakt, że w przypadku chęci przejścia z gazu płynnego na ziemny, wymiana pieca nie jest wymagana.

Paliwa stałe typu koks, węgiel kamienny oraz brunatny są nadal najtańszymi paliwami na rynku. Różnią się jedynie wartością opałową i zawartością popiołu. Są jednak najmniej ekologiczne, ponieważ po ich spaleniu do atmosfery ulatnia się najwięcej szkodliwych substancji.

wybór odpowiedniego paliwa

źródło: Pixabay

Biomasa (drewno, słoma, odpady drzewne, pelety itp.).

Jak wiadomo biomasa jest paliwem odnawialnym oraz ekologicznym. Dwutlenek węgla uwalniany podczas spalania nie jest brany pod uwagę, ponieważ przyjmuje się, że roślina w procesie wzrostu pochłonęła taką samą ilość CO2, jaką uwolniła do atmosfery podczas spalania. Zdecydowanym minusem tego rodzaju paliwa jest niska kaloryczność, co oznacza, że np. do uzyskania takiej samej ilości ciepła, potrzeba dwa razy więcej biomasy, niż węgla.

Prąd jest zdecydowanie najdroższym źródłem energii spośród wszystkich wyżej wymienionych. Zdecydowaną zaleta jest wygoda w jego użytkowaniu. Małe kotły mogą być zasilane prądem jednofazowym 230 V, natomiast te powyżej 6 kW wymagają prądu trójfazowego. W tym wypadku istotna jest możliwość skorzystania z drugiej, tańszej taryfy, dlatego też warto zadbać o dokonanie niezbędnych formalności. Ciekawym wykorzystaniem prądu elektrycznego do produkcji ciepła jest zainwestowanie w pompę ciepła. Urządzenie to pobiera ¾ energii z natury, a tylko ¼ stanowi energia elektryczna. Sezonowe koszty ogrzewania domu o powierzchni około 100 m2, z prawidłową wykonaną instalacją oraz odpowiednim doborem dolnego źródła, wynoszą ok. 2000 – 2500 zł.

opracowano na podstawie: „Budujemy Dom 2009”

opracował: Łukasz Sojczyński