Przykład modernizacji oświetlenia w jednym z polskich browarów polegający na kompleksowym wdrożeniu inteligentnego systemu opraw LED w magazynie wyrobów gotowych.

W wytwarzającym przeszło 1,5 miliona hl piwa rocznie zakładzie, w wyniku modernizacji około czterokrotnie zmniejszono ilość energii elektrycznej, potrzebnej do zapewnienia odpowiednich warunków oświetleniowych. Zredukowanie zużycia energii o 75-85% względem stanu początkowego umożliwiła dwuaspektowa modernizacja oświetlenia wewnętrznego. Metalohalogenkowe oprawy starej generacji zastąpiono ledowymi liniami szybkiego montażu. Szacuje się, że oszczędności wynikające z tej zmiany technologicznej sięgają 50%.
Dalsze ograniczenie zużycia energii elektrycznej możliwe było dzięki zastosowaniu trzech typów czujników, pozwalających na zautomatyzowane sterowanie lampami w zależności od: natężenia światła dziennego, stopnia zapełnienia magazynu oraz czynności prowadzonych w zakładzie. Inteligentny układ sterowania oświetleniem pozwala na optymalizację pracy opraw również w zależności od stopnia zajętości miejsc paletowych. Dzięki czujnikom odległości, system jest w stanie rozpoznać stopień zapełnienia przestrzeni magazynowej.
 
Oprawy są automatycznie wyłączane w obszarach zajętych przez palety – tak, aby nie oświetlać miejsc chwilowo nieużytkowanych przez pracowników. Szczególny nacisk położono na alejki robocze, w których w danym momencie przebywają ludzie. Czujniki ruchu rejestrują ich obecność, rozświetlając aktualnie używane strefy. Gdy w danej alejce nikogo nie ma, wysyłany jest sygnał obniżenia natężenia światła. Wyodrębniono obszary, w których w momentach bezruchu natężenie światła spada do 25% wartości. W innych jest ono całkowicie wygaszane. Aby dopełnić proekologicznych modernizacji, wymianie poddano również zewnętrzne oświetlenie magazynów browaru. Rozmieszczone na elewacji zakładu, wysokoprężne lampy sodowe starej generacji zastąpiono oprawami LED, zapewniającymi zmniejszenie zużycia energii o około 50%.
 
W kontekście implementacji opraw LED często rozważa się, czy wysokie koszty inwestycji są uzasadnione skalą wynikających z nich oszczędności. Przykład zdaje się przemawiać na korzyść wykorzystania diod emitujących światło. Wskutek modernizacji oświetlenia, związane z nim średnie zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się w kresie zimowym z 24 do nawet 6 kW. Czas zwrotu z inwestycji został oszacowany na 1 rok i 7 miesięcy.