Nieustanny hałas może rujnować nasze codzienne samopoczucie, a w dłuższej perspektywie wpływać negatywnie nawet na nasze zdrowie. Na szczęście, naprzeciw naszym potrzebom wychodzą producenci okien, dzięki którym uciążliwy hałas już na zawsze pozostanie tylko na zewnątrz.

W zależności od usytuowania budynku i jego przeznaczenia istnieją zróżnicowane wymagania co do izolacyjności akustycznej:

  • Domy zlokalizowane poza obszarem miasta lub na jego obrzeżach powinny mieć izolację akustyczną powyżej 32 dB.
  • Budynki zlokalizowane bliżej centrum należy chronić przed hałasem izolacją powyżej 37 dB.
  • W centrum miasta wartość ta wrasta do 42 dB.
  • Przy głównych arteriach komunikacyjnych i autostradach nawet do 47 dB.

Co dokładnie oznaczają powyższe wartości?

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw wyrażany jest w decybelach (dB) i określa wartość redukcji hałasu z zewnątrz, czyli zdolność okna do tłumienia dźwięków, które pochodzą z zewnątrz. Im większa wartość współczynnika Rw, tym lepsza izolacyjność akustyczna okna. Często współczynnik występuje w postaci Rw (C, Ctr). C i Ctr są to wskaźniki korekcyjne, które informują nas o tłumieniu określonego rodzaju hałasu. C jest to widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości, odnoszący się np. do hałasów generowanych przez ruch lotniczy, szybki ruch kolejowy czy trasy szybkiego ruchu samochodowego. Ctr jest to widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości, odnoszący się np. do hałasów wywoływanych przez wolno poruszające się samochody.

Jak odnieść to do życia codziennego?

Jeśli znamy natężenie hałasu zewnętrznego i współczynnik izolacyjności akustycznej okna Rw, możemy łatwo obliczyć poziom dźwięku, jaki będziemy słyszeli wewnątrz budynku. Np. jeśli natężenie dźwięku na zewnątrz budynku wynosi 55 dB, a okno ma Rw = 30 dB, to dokonując odejmowania (55 dB – 30 dB) otrzymamy natężenie dźwięku w budynku – w tym wypadku 25 dB.

Jeśli przeglądamy ofertę producenta i podaje on współczynnik izolacyjności akustycznej w formie Rw (C, Ctr) = 35 dB (-1; -5), będzie to oznaczało, że okno wytłumi dźwięki określane przez wskaźnik C o 34 dB (35 dB – 1 dB) , zaś określane przez wskaźnik Ctr o 30 dB (35 dB – 5 dB). Wskaźniki podawane w nawiasie mają zawsze wartości ujemne.

Niektórzy producenci oznaczają też swoją stolarkę za pomocą symboli RA1 lub RA2, jednak znaczenie symboli jest identyczne: RA1 = Rw + C oraz RA2 = Rw + Ctr.

Nie należy mylić parametrów akustycznych samej szyby i całego okna – całe okno zwykle charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami w zakresie izolacyjności akustycznej niż sam pakiet szybowy.

okna-sokolka

źródło: Sokółka Okna i Drzwi

Jakie czynniki mają wpływ na izolacyjność akustyczną okna?

  • grubość i rodzaj szyb,
  • szerokość komory międzyszybowej,
  • rodzaj gazu użytego do wypełnienia komory międzyszybowej,
  • szczeliny w oknie zastosowane w celu uzyskania prawidłowej infiltracji powietrza,
  • sposób montażu (materiał i technologia uszczelnienia szczeliny montażowej).

Z wymienionych czynników największe znaczenie ma zastosowane oszklenie. Szyby składowe powinny mieć stosunkowo dużą masę, a ich grubość powinna być zróżnicowana. Szyba zespolona złożona z tafli o grubości 8 i 4 mm będzie skuteczniej tłumiła hałas, niż ta zbudowana z dwóch szyb o grubościach 6 i 6 mm. Ponadto, przynajmniej jedna z tafli szklanych powinna być szybą laminowaną, tj. klejoną za pomocą specjalnych folii.

Wentylacja a ochrona akustyczna

Tzw. rozszczelnienie okien, które w budynkach nieposiadających wentylacji mechanicznej czy klimatyzacji jest konieczne do zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, może obniżać izolacyjność akustyczną okna. Obecne przepisy zalecają stosowanie nawiewników powietrza, które montowane są zazwyczaj w ramie ościeżnicy lub skrzydle. Tego typu urządzenia zapewniają właściwy obieg powietrza w pomieszczeniu, lecz również obniżają izolacyjność akustyczną okna. Istnieją jednak rozwiązania pozwalające zniwelować negatywny wpływ wentylacji naturalnej na ochronę akustyczną. Producenci oferują okna ze specjalnymi nawiewnikami, które samoczynnie regulują przepływ powietrza – jak pokazują badania, izolacyjność akustyczna okien z takim systemem utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie.

Wybierając okna, pierwszymi informacjami jakie musimy przeanalizować są typ hałasu dominującego w naszym otoczeniu oraz jego natężenie. Pamiętajmy, że poziom komfortu akustycznego wynosi od 20 do 25 dB. Znając te parametry, dostosujmy odpowiedni współczynnik Rw naszego okna, a wszystko co głośne pozostanie na zewnątrz.

Opracowała: Ewelina Podlewska

Na podstawie: rehau.com, vetrex.com.pl, poid.eu, oknanadarzyn.pl, aluplast.com.pl, schueco.com