Rozporządzenie nr 75 Ministra Infrastruktury zakazuje montażu kotłów na paliwa stałe w instalacjach układu zamkniętego z naczyniem przeponowym.

Mimo normy PN EN 303-5, która dopuszcza montaż kotłów na paliwa stałe poprzez zbiornik akumulacyjny lub z wmontowanym wymiennikiem odprowadzającym nadmiar ciepłej wody z kotła rozporządzenie to wprowadza istotne ograniczenia w projektowaniu i instalacji grzewczych.

Coraz więcej kotłów na paliwa stałe jest jednak montowanych w nowych domach o nowoczesnych instalacjach grzewczych, które już w fazie projektu przeznaczone są do układów zamkniętych. Jak można zatem zgodnie z rozporządzeniem połączyć kocioł na paliwa stałe z nowoczesną instalacją układu zamkniętego? Bezpiecznym i relatywnie tanim rozwiązaniem jest montaż kotła na paliwa stałe poprzez wymiennik płytowy.

 

Wymiennik płytowy

Składa się on z szeregu płyt połączonych ze sobą równolegle w procesie lutowania. Parametry wymiennika zależą od sposobu wyprofilowania i ułożenia płyt, które istotnie wpływają na opory przepływu. Ilość płyt decyduje o możliwości przenoszenia mocy urządzenia – do 35 kW. Jest to więc rozwiązanie przeznaczone dla małych kotłów na paliwa stałe.
Stosując wymiennik płytowy stwarza się niejako dwa obiegi grzewcze: jeden w układzie otwartym kotła na paliwa stałe. drugi zamknięty z grzejnikami oraz z innym kotłem np.: gazowym. Takie połączenie kotła na paliwa stałe z kotłem na paliwa płynne w układzie zamkniętym jest coraz częściej stosowane poprzez projektantów. Umożliwia bezpiecznie połączenie obu kotłów poprzez wymiennik płytowy.

 

Montaż układu z wymiennikami płytowymi

Połączenie dwóch kotłów różnych układaów: zamkniętym i otwartym

 

Montaż układu z wymiennikami płytowymi

Przy doborze ważne jest, aby wydajności przepływu wynosiły 1-1,8m3/h. Zapewnia to najmniejsze straty przenoszenia energii oraz nie zmniejsza istotnie sprawności kotła na paliwa stałe. Wymiennik płytowy montuje się w pozycji pionowej (zabezpieczając urządzenie przed zapowietrzeniem). W wymienniku znajdują się cztery króćce: -dwa strony pierwotnej czyli układu otwartego o parametrach 90/70°C, -dwa strony wtórnej czyli układu zamkniętego o parametrach 70/50°C.

Obydwa w układzie przepływu między stronami przeciwprądowym.

Czynnik grzewczy krąży między stronami wymiennika z układu otwartego i zamkniętego. Oczywiście oba obiegi grzewcze muszą posiadać standardowe naczynia wzbiorcze zabezpieczające instalację. Na powrotach z instalacji montuje się pompy cyrkulacyjne, natomiast na każdym przyłączeniu hydraulicznym zawory odcinające, tak, aby można było łatwo demontować wymiennik. Na zasilających króćcach należy zamontować filtry skośne. CTM oferuje gotowe do instalacji wymienniki pompowe, które upraszczają montaż instalacji.

 

W związku z większymi oporami przepływu czynnika w instalacji należy montować pompy z zapasem mocy, tak aby obiegi strony pierwotnej i wtórnej łatwo się mieszały.

Czynnik grzewczy krąży między stronami wymiennika z układu otwartego i zamkniętego

 

Sterowanie obiegami połączonymi

Przez wymiennik można łączyć praktycznie każdy typ obiegu wymiennika grzewczego, np.:

-kocioł na paliwa stałe z kotłem na paliwa płynne, 

-termokominek z kotłem na paliwo płynne,

-kocioł na paliwa stałe z kotłem elektrycznym czy kolektorami słonecznymi,

-instalację układu zamkniętego i otwartego.

 

Można więc łączyć nawet do trzech niezależnych obiegów grzewczych z kotłem na paliwo stałe (termokominkiem) w układzie otwartym i dowolnych konfiguracjach. Obiegami grzewczymi sterują pompy cyrkulacyjne. Na schemacie powyżej widać dwie pompy, którymi steruje kocioł, włączając pompę obiegu otwartego, gdy kocioł pracuje. Druga pompa podłączona jest do kotła i pracuje ciągle. Mamy bowiem w instalacji kocioł gazowy w drugim obiegu grzewczym, który ma włączać się w przypadku spadku temperatury w obiegu kotła na paliwa stałe. Jest to korzystny układ, urządzenia bowiem automatycznie przełączają się, gdy wygaśnie paliwo w kotle na paliwo stałe. Oczywiście w przykładowym rozwiązaniu kocioł na paliwo stałe, posiada sterowanie elektroniczne gdy jest bez sterownika pompy, możemy zastosować oddzielne sterowanie lub zamontować sterujące termostaty pokojowe.

 

 

Zalety i wady wymienników płytowych

 

Zalety:

-sposób na montaż kotła na paliwa stałe z układem zamkniętym,

-system nie zajmuje miejsca w kotłowni oraz jest relatywnie tani,

-bardzo łatwo można rozbudowywać obiegi grzewcze z kotłem na paliwo stałe (wykorzystujące ten sam wymiennik),

-prostota układu zapewnia jego niezawodność oraz łatwą obsługę,

-nie trzeba modernizować całej instalacji do montażu kotła na paliwa płynne i stałe.

 

Ograniczenia (wady):

-obniżenie sprawności oraz wydajności układu i kotłów c.o.,

-przy niewłaściwym doborze pomp lub wymiennika może nastąpić zapowietrzenia wymiennika płytowego (ważne jest stosowanie separatora powietrza w obiegu otwartym),

-przy skomplikowanych obiegach grzewczych np. kotły kondensacyjne, kolektory słoneczne i kocioł na paliwo stałe, zestawy pompowe i osprzęt wymiennika podnoszą koszt inwestycji,

-maksymalna moc kotła na paliwa stałe i wymiennika (do 34 kW).

 

Źródło: Systemy instalacyjne nr 11 listopad 2003