NFOŚiGW na bieżąco podpisuje umowy dotyczące wsparcia termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wśród dotychczasowych 130 instytucji, które podjęły się w tym zakresie działań na rzecz efektywnego zarządzania energią, w ostatnim czasie dofinansowanie otrzymały m.in. uczelnie wyższe:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 11 051 674,48 zł;
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 3 612 489,51 zł;
 • Uniwersytet Rzeszowski – 848 980,85 zł;
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – na realizację dwóch projektów w sumie 6 225 673,12 zł;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie – 5 435 027,60 zł;
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu – 7 942 669,24 zł;
 • Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku – 1 338 504,49 zł;
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie – 3 425 077,82 zł.

Wsparcie z unijnej kasy otrzymają także Komendy Wojewódzkie Policji: w Lublinie – 9 557 815,27 zł; w Rzeszowie – 3 242 049,60 zł; we Wrocławiu – 2 998 605,83 zł (na realizację trzech projektów), a ponadto Zakład Karny w Nysie – 2 516 390,41 zł i Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie – 1 909 949,81 zł, a także dwie Izby Administracji Skarbowej: w Krakowie – 3 691 595,62 zł i w Olsztynie – 1 037 330,73 zł oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie – 6 835 402,93 zł i Centralny Instytut Ochrony Pracy – 3 785 589,68 zł.

Za pieniądze z Unii Europejskiej zostaną wykonane m.in. dokumentacje projektowe i audyty energetyczne, a na ich podstawie przeprowadzone zostaną takie prace, jak:

 • docieplenie dachów,
 • ścian oraz piwnic budynków;
 • wymiana okien oraz drzwi;
 • modernizacja systemów i urządzeń grzewczych oraz ich izolacja;
 • wymiana grzejników;
 • wymiana lub modernizacja kotłów na ekologiczne;
 • montaż paneli słonecznych i fotowoltaicznych;
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • wymiana lub montaż wentylacji, klimatyzacji.

Nabór wniosków w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej trwał do 31.05.2016 r. i spotkał się z dużym zainteresowaniem.

Do dofinansowania NFOŚiGW zakwalifikował 183 projekty. Dotychczas podpisano 130 umów na ponad 820 mln zł dofinansowania przy całkowitym koszcie projektów – 1 169 981 174,50 zł. W imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy podpisywał Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu.

źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej